Αγροτικό βιοαέριο τροφοδοτεί γεωργικές δραστηριότητες – Το έργο RUBIGAS

0
117

Όλες οι γεωργικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής των τροφίμων, εξαρτώνται από την ηλεκτρική ενέργεια σε σχεδόν όλες τις φάσεις.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για σύγχρονες και υψηλές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των τροφίμων, η οποία επίσης αυξάνεται με την αύξηση των αγροκτημάτων και των νέων επενδύσεων.

Σε πολλές αγροτικές περιοχές, η παλαιότητα των υποδομών, των συστημάτων ενέργειας και μια χρόνια έλλειψης κεφαλαίων για νέες επενδύσεις, οδηγεί σε οικονομική κατάρρευση και κατάρρευση του πολιτισμού. Αυτό, στην συνέχεια, οδηγεί στην εξαθλίωση του λαού, στην αύξηση της ανεργίας, όπως επίσης και στην αύξηση της μετανάστευσης.

Διασφάλιση της προμήθειας και διάθεσης αγροενέργειας θα σήμαινε την αντιστροφή των αρνητικών αυτών διαδικασιών, τη μείωση των αρνητικών κοινωνικών φαινομένων και τη δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, με βάση τους τοπικούς φυσικούς πόρους και τις τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Μια ισχυρή και αποτελεσματική υποστήριξη της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορεί να είναι ένας τρόπος για τη βελτίωση των γεωργικών προϋπολογισμών των αγροκτημάτων και άλλων επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην παραγωγή ενέργειας και στην κατασκευή και στην λειτουργία των αγρο-βιο-ενεργειακών συστημάτων.

—Γιατί το Έργο RUBIGAS;

Στην Ευρώπη, υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα των μονάδων παραγωγής βιοαερίου σε αγροτικές περιοχές. Από την άποψη αυτή, οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι περισσότερο ανεπτυγμένες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια υποστήριξη εκπαιδευτικών προσπαθειών για τη διάδοση της γνώσης σχετικά με τις γεωργικές εγκαταστάσεις βιοαερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ως εκ τούτου, το σχέδιο αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα βοηθήσει να μειωθεί το φαινόμενο της ανεργίας και της μετανάστευσης. Αυτό το έργο προτίθεται να αναβαθμίσει και να συνεχίσει ένα προηγούμενο ευρωπαϊκό έργο που αναπτύχθηκε με επιτυχία, με το ακρωνύμιο ‘’RESNET’’, το οποίο είχε ως κύριο αποτέλεσμα του, την εκπαίδευση σχετικά με το βιοκαύσιμα και τους τρόπους και τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους γεωργούς.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου θα προστεθούν διάφορα συναφή εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το αγροτικό βιοαέριο. Οι κύριοι δικαιούχοι του έργου θα είναι οι αγρότες και οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών.

Στο έργο RUBIGAS, μαζί με τον οργανισμό Eurosuccess Consulting από την Κύπρο, οι οργανισμοί-εταίροι προέρχονται από την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία.

—Ποια αποτελέσματα θα επιτευχθούν και πώς;

Το πρόγραμμα υποστηρίζει την απόκτηση νέων δεξιοτήτων μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης. Έχει προγραμματιστεί να επιτευχθούν οι στόχοι του, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων εκπαιδευτικών πόρων, που θα στηρίξουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομιών μέσω της απόκτησης νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αγροτών, των εργαζομένων στα αγροκτήματα και των εργαζομένων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις στον τομέα της γεωργίας.

Ο τελικός στόχος είναι η υποστήριξη της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στον τομέα-στόχο και των αγροτικών περιοχών μέσω της κατάρτισης και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Το έργο θα στηρίξει επίσης, τη χρησιμοποίηση των ενεργειακών μονάδων παραγωγής και των προϊόντων των ζωικών αποβλήτων, καθώς και των αποτελεσμάτων της νέο- εφαρμοσμένης έρευνας για την επίτευξη των παρακάτω στόχων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το έργο RUBIGAS, από την επίσημη ιστοσελίδα του έργου στο www.rubigas.eu ή/και την ιστοσελίδα της Eurosuccess Consulting www.eurosc.eu.

Σχόλια