Οι νερόμυλοι της Πρέβεζας για καθαρή υδροηλεκτρική ενέργεια σε τοπικό επίπεδο

0
719

Ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από μικρά και πολύ μικρά υδροηλεκτρικά, προσδιορίζοντας και αποκαθιστώντας κατάλληλες ιστορικές τοποθεσίες, υδρόμυλους και υδροηλεκτρικούς σταθμούς που σήμερα είναι εκτός λειτουργίας, βρίσκεται αυτή την στιγμή σε εξέλιξη.

Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται RenewableEnergySourcesTransformingOurRegions (RESTOR) Hydro και θα μπορούσαν να ενταχθούν και εγκαταστάσεις από τον Νομό Πρέβεζας.

Στην Ευρώπη υπάρχουν χιλιάδες νερόμυλοι αλλά και υδροηλεκτρικοί σταθμοί εκτός λειτουργίας, υδατοφράχτες και άλλες δομές δίπλα σε  ποταμούς που συνθέτουν ένα  ανεκμετάλλευτο δυναμικό υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η επαναλειτουργία των εγκαταλειμμένων αυτών  μονάδων θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και τη χρήση της σε τοπικό επίπεδο, αλλά και τη διοχέτευσή της στο Ευρωπαϊκό δίκτυο. Αυτό θα συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και στην ενεργειακή ανεξαρτησία και σταθερότητα του δικτύου.

Οι νερόμυλοι είναι οι πρώτες μηχανές παραγωγής έργου που κατασκεύασε ο άνθρωπος με τη χρήση φυσικής, ήπιας, ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, όμως  οι περισσότεροι  εγκαταλείφθηκαν απ’ τη δεκαετία του 1950. Το υδάτινο περιβάλλον κι η ανθρώπινη επέμβαση ή αδιαφορία γρήγορα τους εξαφανίζουν.

Επειδή, όμως, ο ρόλος τους στις προβιομηχανικές κοινωνίες, καθώς και οι τεχνολογικές λεπτομέρειες είναι σημαντικά στοιχεία για την ιστορία και τις ποικίλες πολιτιστικές εκφράσεις των τοπικών κοινωνιών, οφείλουν η πολιτεία και οι πολίτες να τους διασώσουν.

Άλλωστε  ο  Ν. 3028/2002 του ΥΠ.ΠΟ. «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ορίζει ως «πολιτιστικά αγαθά τις υλικές μαρτυρίες που ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία» και  τα νεότερα που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινωνικής εθνολογικής, λαογραφικής τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας.

Στον  Νομό Πρέβεζας υπάρχουν ορισμένες εγκαταστάσεις κυρίως παλιών Νερόμυλων, όπως στο Καστρί Καναλακίου,  στη Ρεματιά, στον Αβάσσο, στα Μελιανά, στον Άσσο, στο Νικολίτσι, στον  Άγιο Γεώργιο,  στη Φιλιππιάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές, οι όποιοι θα μπορούσαν να ενταxθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σημαντικός θα είναι ο ρόλος της Εκκλησίας δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους νερόμυλους ανήκουν στην ιδιοκτησία της (Βακούφια).

Η Ελλάδα είναι μια από τις οκτώ χώρες στις οποίες  πραγματοποιείται το έργο και περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσαν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο http://www.restor-hydro.eu/el.

(του Ευάγγελου Ντάκουλα, στο prevezatoday.gr)

Σχόλια