Ημερίδα για τους εγκαταλελειμμένους ορεινούς οπωρώνες στο Παρανέστι Δράμας

0
67

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Προτάσεις για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων ορεινών οπωρώνων», η οποία γίνεται στο πλαίσιο του έργου Regeneratio «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και αυτοφυών καρποφόρων φυτών».

Οι ορεινοί, παραδοσιακοί οπωρώνες αποτελούσαν σημαντικό πόρο για τις τοπικές κοινότητες, φιλοξενώντας κορομηλιές, αγριαχλαδιές, κερασιές, καρυδιές, καστανιές κ.ά. Με τον περιορισμό της παραδοσιακής αγροτικής οικονομίας η οικονομική τους σημασία χάθηκε και οι περισσότεροι οπωρώνες εγκαταλείφθηκαν.

Παραμένουν ωστόσο ένα σημαντικό στοιχείο του ελληνικού ορεινού τοπίου, με μεγάλη οικολογική και πολιτισμική αξία.

Βασικός στόχος του παραπάνω έργου, το οποίο υλοποιείται στην περιοχή της Οροσειράς Ροδόπης, είναι έτσι η καταγραφή, χαρτογράφηση, περιβαλλοντική και ιστορική αξιολόγηση των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και τελικά η διαμόρφωση προτάσεων για την ορθή διαχείριση και την αξιοποίηση τους για την παραγωγή νέων, καινοτόμων διατροφικών προϊόντων θετικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου και υψηλής διατροφικής αξίας.

Η αξιοποίηση αυτή προτείνεται να γίνει από ντόπιους παραγωγούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, ως συμπληρωματική δραστηριότητα, με στόχο τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα και η διατήρηση και των οπωρώνων ως οικοτόπων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας και ως πηγή διατροφής για την άγρια πανίδα, η ύπαρξη της οποίας μπορεί να περιορίσει τις απώλειες
στο αγροτικό κεφάλαιο.

Για το λόγο αυτό, επιδιώκουμε την ενημέρωση και επιμόρφωση των παραγωγών σχετικά με την προτεινόμενη καινοτομία και τη δυνατότητα πιθανή ενσωμάτωσή της στις δραστηριότητές τους, καθώς και την ενημέρωση άλλων ενδιαφερομένων ομάδων.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο Παρανέστι Δράμας, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, στις 10.00 πμ.

Το έργο εντάσσεται στην Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» με MIS 453350, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007- 2013. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και συντονίζεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Δασολογικών Ερευνών, Υπεύθυνος Παρακολούθησης Δρ. Γ. Τσιουρλής.

Σχόλια