Βιοάσφαλτος από φύκη στις πράσινες λεωφόρους του μέλλοντος

0
250

Βιολογικά οδοστρώματα από φύκια αναπτύσσουν ερευνητές στη Γαλλία σε μια προσπάθεια περιορισμού της ασφάλτου που παράγεται από τη ρυπογόνο διύλιση του πετρελαίου.

Τα μικροφύκη, μονοκύτταροι οργανισμοί που ζουν τόσο στο γλυκό νερό όσο και στα θαλάσσια συστήματα, θεωρούνται ως ένα πολλά υποσχόμενο βιοκαύσιμο, υποκατάστατο του πετρελαίου, το οποίο μάλιστα δεν εκτοπίζει τις καλλιέργειες τροφίμων όπως συμβαίνει με άλλους καρπούς βιοκαυσίμων.

Εκτιμάται ότι τα μικροφύκη παράγουν περίπου το μισό οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα της Γης, ενώ παράλληλα καταναλώνουν το διοξείδιο του άνθρακα αποτελώντας έτσι φυσικό σύμμαχο κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

—Άσφαλτος από φύκη

Ερευνητές από εργαστήρια της Νάντης και της Ορλεάνης στην Κοιλάδα του Λίγηρα της Γαλλίας ανέπτυξαν στο πλαίσιο του προγράμματος Algoroute  μια βιολογική άσφαλτο από κατάλοιπα μικροφυκών, υποπροϊόντων της βιομηχανία καλλυντικών, της παρασκευής συμπληρωμάτων διατροφής  και άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Τα μικροφύκη μετατράπηκαν σε μια μαύρη, ιξώδη, υδροφοβική ουσία η οποία μοιάζει πολύ με την άσφαλτο μέσω μιας διαδικασίας υδροθερμικής υγροποίησης με  νερό υπό υψηλές πιέσεις (σε υποκρίσιμη κατάσταση). Η οργανική άσφαλτος διαθέτει κοινές ιδιότητες με την συμβατική άσφαλτο από πετρέλαιο και έτσι μπορεί να εφαρμοστεί σε αντίστοιχες εφαρμογές.

Σε θερμοκρασίες άνω των 100 βαθμών Κελσίου υγροποιείται και έτσι μπορεί να εφαρμοστεί για να επικαλύψει αδρανή ορυκτά υλικά, ενώ στους 20-60 βαθμούς Κελσίου γίνεται ιξώδης και ελαστική, το οποίο σημαίνει ότι εξασφαλίζει τη συνοχή του προσμείγματος υλικών στο οποίο έχει εφαρμοστεί (π.χ. χαλίκι) προσδίδοντάς του παράλληλα αντοχή στα μηχανικά φορτία και μειώνοντας τις μηχανικές τάσεις.

Σε αυτή τη φάση η μετατροπή των μικροφυκών σε άσφαλτο έχει απόδοση 55% με προοπτικές να βελτιωθεί. Στην επόμενη φάση οι ερευνητές θα εξετάσουν τη συμπεριφορά και την αντοχή της ασφάλτου από μικροφύκη σε βάθος χρόνου, ενώ θα γίνουν και οι απαραίτητες οικονομικοτεχνικές μελέτες προκειμένου να αξιολογηθεί δυνατότητα παραγωγής της σε μεγάλη κλίμακα.

Μέχρι σήμερα είχε παραχθεί βιολογική άσφαλτος από έλαια γεωργικής προέλευσης ή έλαια από τη χαρτοβιομηχανία.

Η μελέτη έγινε από ερευνητές των προγραμμάτων CEISAM (Chimie et Interdisciplinarité, Synthèse, Analyse, Modélisation – CNRS/Πανεπιστήμιο της Νάντης), GEPEA (Génie des Procédés Environment et Agroalimantaire – CNRS/Πανεπιστήμιο της Νάντης/ONIRIS/Ecole des Mines της Νάντης). IFSTTAR (Matériaucx pour Infrastuctures de Transport) και CEMHTI (Conditions Extrêmes et Matériaux: Haute Température et Irradiation – CNRS) σε συνεργασία με την εταιρεία AlgoSource Technologies.

Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Sustainable Chemistry & Engineering».

econews

Σχόλια