ΔΕΗ: επιδοτούμε τις ακριβές ΑΠΕ με το ΕΤΜΕΑΡ – Τι ζητά από τις Τράπεζες

0
333

Την άποψη ότι οι αποζημιώσεις των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι υπέρμετρα υψηλή και ως εκ τούτου δικαιολογείται η μη απόδοση του ανείσπρακτου ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλους ΑΠΕ) προς τον ΛΑΓΗΕ εκ μέρους της ΔΕΗ εξέφρασε η Επιχείρηση απαντώντας σε αντιδράσεις φορέων των ΑΠΕ.

«Είναι πασίγνωστο ότι εξαιτίας των άστοχων επιλογών του παρελθόντος η τιμή αγοράς της ενέργειας των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) είναι υπέρμετρα υψηλή. Αυτό επιβαρύνει σημαντικά το κόστος της Η/Ε και αποτυπώνεται στο ΕΤΜΕΑΡ το οποίο έχει εκτοξευθεί στα ύψη, σε βάρος των καταναλωτών» αναφέρει η ΔΕΗ και υπογραμμίζει ότι το αυξημένο τέλος για τις ΑΠΕ «επιδρά αρνητικά στην εισπραξιμότητά τους, ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους οικονομικά πελάτες της ΔΕΗ, με συνέπεια πρόσθετη ζημία για την Επιχείρηση».

Υποστηρίζει δε ότι «η απαίτηση από τη ΔΕΗ να καταβάλλει το ΕΤΜΕΑΡ χωρίς να το έχει εισπράξει, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένη να αγοράζει το σύνολο της παραγωγής των ΑΠΕ, ενώ θα μπορούσε να προμηθεύεται την αντίστοιχη ποσότητα ενέργειας σε πολύ φθηνότερες τιμές, δεν είναι παρά επιδότηση της συγκεκριμένης κατηγορίας παραγωγών, σε βάρος όλων».

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ΔΕΗ καλεί τις τράπεζες να επωμιστούν μέρος του προβλήματος καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν χορηγήσει δάνεια με υψηλά επιτόκια προς τους παραγωγούς των ΑΠΕ με αποτέλεσμα αυτοί να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους εξαιτίας των μειωμένων αποζημιώσεων που απολαμβάνουν μετά το new deal, αλλά και τις τετράμηνες και πλέον υπερημερίες.

Τέλος, η υποστηρίζει ότι οι ΑΠΕ πρέπει να αναπτυχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό ως καθαρός, εγχώριος ενεργειακός πόρος και επισημαίνει ότι εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση μέσω της θυγατρικής της, ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η ανάπτυξη αυτή ωστόσο πρέπει να γίνει ορθολογικά, σε συνάρτηση και με την πρόοδο της τεχνολογίας, ώστε να συνδυαστεί με την απαραίτητη οικονομικότητα.

—Τι απαντά στους παραγωγούς ΑΠΕ

Σχολιάζοντας τη θέση του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) να ενταχθεί το ΕΤΜΕΑΡ στο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών, η ΔΕΗ παρατηρεί ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι παραγωγοί των ΑΠΕ θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους λοιπούς παραγωγούς, τόσο σε ότι αφορά στη διάθεση της παραγωγής τους, όσο και σε ότι αφορά στην τιμή πώλησής της στο Σύστημα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) είχε τονίσει σε επιστολή του ότι το ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του κόστους παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος που οι προμηθευτές πωλούν στους πελάτες τους και κατά συνέπεια αποτελεί κόστος της προμήθειας. Ως τέτοιο, λέει ο ΕΣΗΑΠΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη των προμηθευτών να το αποδίδουν, εν τω συνόλω του, στον ΛΑΓΗΕ, ως πληρωμή για την ηλεκτρική ενέργεια που ήδη προμηθεύτηκαν από αυτόν, μέρος της οποίας ήταν και η ενέργεια ΑΠΕ.

econews

Σχόλια