ΑΠΕ: Πρόταση της ΔΕΗ για το ΕΤΜΕΑΡ οδηγεί σε ασφυξία τους παραγωγούς

0
124

Αίτημα προς το υπουργείο Ενέργειας να μην καταβάλλει το ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ) που αντιστοιχεί στους ανεξόφλητους λογαριασμούς υπέβαλε η νέα διοίκηση της ΔΕΗ.

Μια τέτοια προοπτική στερεί έναν από τους βασικότερους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ μέσω του οποίου εξοφλούνται οι παραγωγοί σε φωτοβολταϊκά, αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά και άλλες τεχνολογίες, ήδη με υπερημερίες που ξεπερνούν τους τέσσερεις μήνες.

Ενδεικτικό του προβλήματος που θα δημιουργηθεί εάν και εφόσον υιοθετηθεί αυτή η πρόταση είναι το γεγονός ότι το 2014, σε σύνολο εσόδων του λογαριασμού ύψους 1,84 δισ. Ευρώ, ποσοστό 53% ή 975,95 εκατομμύρια Ευρώ προήλθαν από το ΕΤΜΕΑΡ που καταβάλλουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οι καταναλωτές.

Σε ό,τι αφορά τώρα στις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο λογαριασμό ΑΠΕ που διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ, σημειώνεται ότι το 2014 έκλεισε με πλεόνασμα έτους 97,67 εκατομμύρια ευρώ και σωρευτικό έλλειμμα 166,67 εκατομμύρια Ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όταν αγοράζει ενέργεια από τη χονδρική αγορά (pool) για να την μεταπουλήσει στους πελάτες της, είναι υποχρεωμένη να προσθέτει και όλα τα τέλη με τα οποία διαμορφώνεται η τελική τιμή καταναλωτή και αποτελούν το ρυθμιζόμενο σκέλος του τιμολογίου.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τέλη χρήσης δικτύου υψηλής τάσης τα οποία εισπράττει ο ΑΔΜΗΕ, χαμηλής τάσης που εισπράττει ο ΔΕΔΔΗΕ, τα τέλη για ΥΚΩ που εισπράττει η ίδια η ΔEΗ, το ΕΤΜΕΑΡ που εισπράττει ο ΛΑΓΗΕ, τους φόρους που εισπράττει το Δημόσιο κλπ.

—Αντιδράσεις από τους φωτοβολταϊκούς

Άμεση υπήρξε η αντίδραση του ΣΠΕΦ στην είδηση για αίτημα μη καταβολής του ΕΤΜΕΑΡ προς τον ΛΑΓΗΕ. Ο σύλλογος επισημαίνει ότι όπως οι καταναλωτές πληρώνουν και διακανονίζουν συμμέτρως όλα τα σκέλη του λογαριασμού τους χωρίς να επιλέγουν να εξοφλούν επιλεκτικά τα ποσά της κατανάλωσης ρεύματος αφήνοντας ανεξόφλητες τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις έτσι και η ΔΕΗ δεν μπορεί να στοχοποιεί μεροληπτικά μονομερώς το ΕΤΜΕΑΡ προϋπολογισμού 1,1 δις ευρώ ετησίως χωρίς να αγγίζει τα υπόλοιπα Τέλη ηλεκτρισμού (δηλαδή για Σύστημα, Δίκτυο και ΥΚΩ) συνολικού προϋπολογισμού περί τα 2 δισ. Ευρώ.

Ο ΣΠΕΦ αναφέρει ότι «άστοχα στην επιστολή του Προέδρου της ΔΕΗ μνημονεύονται τα 1,7 δις ευρώ σωρευτικά ανείσπρακτων λογαριασμών σε σχέση με το τιμολογηθέν ΕΤΜΕΑΡ των ετών 2013-2014 συνολικού ύψους 1,57 δισ Ευρώ.  Ανυπόστατα δηλαδή επιχειρείται νοητικά να συνδεθούν όλα τα ανείσπρακτα της ΔΕΗ με το ΕΤΜΕΑΡ, πράγμα αδύνατο, αφού σε όρους 2014 το ΕΤΜΕΑΡ αναλογεί μόλις στο 1/6 των τιμολογήσεων της (για παλαιότερα έτη/τζίρους είναι ακόμη χαμηλότερη η αναλογία).  Έτσι στα 1,7 δισ. Ευρώ ανείσπρακτων λογαριασμών ΔΕΗ, το ΕΤΜΕΑΡ αναλογεί κατά μέγιστο να είναι περί τα 350 εκατ.  ευρώ».

Ο ΣΠΕΦ επισημαίνει ότι το ΕΤΜΕΑΡ είναι κόστος ρεύματος άρα και κόστος της Προμήθειας και μάλιστα το ήμισυ εξ’ αυτού είναι στρεβλά υπολογισμένο-υπερτιμημένο: δηλαδή δεν θα χρειαζόταν καν, αν η ΟΤΣ (Οριακή Τιμή Συστήματος) δεν κανιβαλιζόταν ευθέως από τις ΑΠΕ (λόγω του merit order effect).

Ζητά δε την ενσωμάτωση του ΕΤΜΕΑΡ στο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών ρεύματος, οπότε τα δύο αυτά αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη επιτέλους να λειτουργήσουν εναλλακτικά και αλληλοσυμπληρούμενα μεταξύ τους εντός του ανταγωνιστικού σκέλους των λογαριασμών προς όφελος και του καταναλωτή.

Στην αντίθετη περίπτωση, το ΕΤΜΕΑΡ θα καταστεί «νόμιμο» ταμειακό μαξιλάρι της μονοπωλιακής ΔΕΗ και των θυγατρικών της με άμεσο και ορατό κίνδυνο να οδηγηθούν σε οικονομική ασφυξία και καταστροφή όλες οι ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών και κατηγοριών (οικιακά – επαγγελματικά συστήματα) και μαζί τις δεκάδες χιλιάδες των μικρομεσαίων παραγωγών που έχουν επενδύσει σε αυτές.

Καλεί, τέλος, τη ΔΕΗ να ενισχύσει περαιτέρω τον αγώνα του νέου Προέδρου της για αύξηση της εισπραξιμότητας των λογαριασμών της, εφοδιάζοντας τον άμεσα με όλα τα αναγκαία από την μηχανογράφηση στοιχεία για την πάταξη του φαινομένου (τύπου ATRINA και όχι μόνο) της αναίτιας αποφυγής εξόφλησης τους και προτείνει τη δημοσιοποίηση λίστας κακοπληρωτών με τα ακριβή ποσά οφειλής ώστε να φανεί ποιοι, πόσοι και πόσο πραγματικά ευθύνονται για την κατάσταση της Επιχείρησης.

econews

Σχόλια