Οι ΑΠΕ παραμένουν κερδοφόρες στην Ελλάδα με περιθώριο 11,55%

1
106

Υψηλό περιθώριο κέρδους της τάξης του 11,55% είχε το 2013 ο κλάδος των ΑΠΕ, ενώ συνολικά ο κλάδος της ενέργειας/ύδρευσης ήταν μαζί με το εμπόριο ο μόνος κερδοφόρος της εγχώριας οικονομίας, όπως προκύπτει από την επιχειρηματική έκδοση της ICAP με τίτλο «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας».

Όσον αφορά τους επί μέρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, εξετάζοντας κατ΄ αρχήν το Μη Χρηματοπιστωτικό Τομέα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 21.667 επιχειρήσεων, μειώθηκε το 2013 κατά 4,3% και περιορίστηκε σε €149,9 δισ.

Με κριτήριο το περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA, οι υψηλότεροι δείκτες αντιστοιχούν στους κλάδους-υποκλάδους: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (47,59%), Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων (37,42%), Κινητή Τηλεφωνία (30,90%), Ξενοδοχειακές Επιχ. Α΄ Κατηγορίας (28,23%), Μάρμαρα – Γρανίτες (25,34%).

—Ευκαιρίες και απειλές

Η έκθεση της ICAP κάνει ειδική μνεία στο υψηλό ηλιακό και αιολικό δυναμικό της Ελλάδας και στα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και χαρακτηρίζει ως ευκαιρία την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού των νησιών μετά τη διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στη θεσμοθέτηση των έξυπνων δικτύων διανομής.

Εμπόδια είναι ο χαμηλός βαθμός υλοποίησης αυτών των υποδομών, η γενικότερη οικονομικήη ύφεση και το ασταθές πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον για την οικονομία γενικά και τις ΑΠΕ ειδικότερα.

Τέλος, αναφέρεται στις μειώσεις των αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς ΑΠΕ και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΛΑΓΗΕ.

O Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP Group, κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, δήλωσε σχετικά με την έκδοση:

«Το έτος 2014 αποτέλεσε ένα ορόσημο για την ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι μετά από μία εξαετία βαθιάς ύφεσης, που επέφερε η υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 25%, υπήρξε ανακοπή της συνεχούς πτώσης και καταγραφή θετικού ρυθμού μεταβολής. Οι συνθήκες οικονομικής ύφεσης που επικράτησαν μέχρι το 2013, είχαν άμεσο αντίκτυπο στις επιδόσεις των επιχειρήσεων, με κύρια χαρακτηριστικά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του κύκλου εργασιών και την καταγραφή ζημιών για άλλη μια φορά. Βέβαια οι ζημίες περιορίσθηκαν, χωρίς όμως να ανατρέπεται η γενική εικόνα. Στην παρούσα φάση η αγορά διακατέχεται από μεγάλη αβεβαιότητα και έχει επιβραδυνθεί η οικονομική δραστηριότητα, οι δε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα τηρούν στάση αναμονής, όσο εκκρεμούν οι διαπραγματεύσεις της Ελλάδας και των δανειστών – εταίρων της.

Σε αυτές τις συνθήκες, είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών λειτουργίας της αγοράς. Η άρση της αβεβαιότητας και η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας και χρηματοδότησης της αγοράς, είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που θα επιτρέψουν την επάνοδο στην ανάπτυξη. Σε αυτήν την προοπτική, οι ελληνικές επιχειρήσεις προσανατολισμένες στην αναζήτηση καινοτομιών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, θα συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την οριστική έξοδο από την κρίση.

Ακόμα πάντως και σε αυτά τα πλαίσια, οι επί μέρους επιχειρηματικοί κλάδοι επηρεάσθηκαν σε διαφορετικό βαθμό. Αξίζει, λοιπόν, να αναδειχτούν ορισμένοι κλάδοι που επέδειξαν σημαντικές αντοχές και πέτυχαν αξιόλογες επιδόσεις. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της νέας έκδοσης της ICAP Group, 40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας 2015, η οποία περιλαμβάνει μία σύντομη επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων για επιλεγμένους κλάδους, συγκεντρώνοντας ουσιαστική πληροφόρηση που αντλείται από τις Κλαδικές Μελέτες που εκδίδει ο Όμιλος μας.»

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Οι 40 κορυφαίοι κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας συνοδεύονται από 40 αντίστοιχες διαφημιστικές καταχωρήσεις σχετικών επιχειρήσεων ανά κλάδο γεγονός για το οποίο αναρωτιέται κάποιος αν υπάρχουν και άλλοι κορυφαίοι κλάδοι που δεν ευτύχησαν να έχουν εκπροσώπους που να μπορούν να πληρώσουν τέτοιες καταχωρήσεις.

Comments are closed.