Καλαμπάκα: μονάδα βιοαερίου παράγει ηλεκτρισμό, θερμότητα και οργανικό λίπασμα

0
90

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ίδρυση και λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Σαρακίνα, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο γγ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλίας Τσελίγκας.

Ειδικότερα, η άδειας αφορά στην ίδρυση και λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 0,99 MW, στην κτηματική περιφέρεια της Σαρακίνας του Δήμου Καλαμπάκας.

Το έργο για το οποίο έχει αναλάβει όλο το μελετητικό και αδειοδοτικό κομμάτι η VisionTask – Development Consultants έχει τεράστια κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, καθώς είναι η μόνη επένδυση ΑΠΕ η οποία επιδρά άμεσα στην μικροοικονομία της περιοχής εγκατάστασης της μονάδας. Μπορεί να προσφέρει περιβαλλοντικά οφέλη στον αγροτικό και κτηνοτροφικό πληθυσμό της περιοχής καθώς επιλύει με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο το πρόβλημα της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λυμάτων διάφορων γεωργικών μονάδων που έχουν μεγάλο οργανικό φορτίο και η επεξεργασία και διαχείρισή τους ενέχει πολλές δυσκολίες.

Οι μονάδες βιοαερίου, εξαιτίας της φθηνής θερμότητας και του δωρεάν οργανικού λιπάσματος που παράγουν, μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Η εμπειρία του εξωτερικού έχει δείξει ότι σε περιοχή που λειτουργεί μια μονάδα βιοαερίου, αυξάνεται η γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Με την λειτουργία της μονάδας παράγετε άριστης ποιότητας οργανικό-εδαφοβελτιωτικό λίπασμα με αποτέλεσμα πρόσθετη εξοικονόμηση χρημάτων για τους αγρότες. Το συγκεκριμένο πλεονέκτημα των μονάδων βιοαερίου, αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο όφελος για την Ελληνική γεωργία, εξασφαλίζοντας μειωμένο κόστος του σιτηρέσιου. Μία μικρή μονάδα βιοαερίου όπως η συγκεκριμένη, παράγει ποσότητα υγρού ή στερεού βιολογικού λιπάσματος (σαν δωρεάν παραπροϊόν), αρκετή ώστε να καλύψει την οργανική λίπανση 5.000 – 8.000 στρεμμάτων, η οποία μπορεί να δοθεί δωρεάν στους αγρότες. Είναι γνωστό ότι τα εδάφη στην Ελλάδα, μετά από την αλόγιστη χρήση επί σειρά ετών, χημικών λιπασμάτων έχουν σοβαρό πρόβλημα λίπανσης. Επίσης σημαντικό είναι ότι με την χρήση του λιπάσματος από την μονάδα βιοαερίου, το κόστος λίπανσης για τον μέσο Έλληνα αγρότη, μειώνεται κατά 40%.

Παράλληλα, είναι μία επένδυση η οποία απασχολεί εργατικό δυναμικό. Υπολογίζεται πως η απασχόληση εργατικού δυναμικού εκτός από το μόνιμο προσωπικό, το οποίο είναι συνήθως 8-15 άτομα μέσης και ανώτερης μόρφωσης (ειδικευμένοι επιστήμονες όπως βιολόγοι, μηχανολόγοι κλπ), δημιουργεί μόνιμες θέσεις εργασίες προερχόμενες από τον τόπο εγκατάστασης, και επιστρέφει χρήματα στην τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στην εν λόγω περιοχή και στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που όλους μας πλήττει, είναι σημαντικό να μπορούμε να φέρουμε επενδυτικές προτάσεις ελκυστικές για τους επίδοξους επενδυτές, που θα σέβονται το περιβάλλον μας, τις αξίες μας, και τις παραδόσεις, αλλά ταυτόχρονα θα δίνουν και την προοπτική στους νέους να μείνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο.

H VisionTask – Development Consultants πιστεύει ότι η συγκεκριμένη μορφή επένδυσης είναι απαραίτητη όχι μόνο για την περιοχή του Νομού μας, αλλά για την ευρύτερη αγροτική περιοχή του Θεσσαλικού Κάμπου. Είναι μία επένδυση δοκιμασμένη δεκαετίες στο εξωτερικό, αλλά που όπως πάντα στη χώρα μας βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο ακόμη.

Σχόλια