Επιμόρφωση εθελοντών για την προστασία της φύσης – Το πρόγραμμα INVOLEN

0
102

Το συνέδριο «Καινοτομία και περιβαλλοντική εκπαίδευση: ICT και διαγενεακή μάθηση», που θα διεξαχθεί στην πανέμορφη πόλη της Φλωρεντίας στην Ιταλία, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2015, στοχεύει στην προώθηση του διαλόγου σε κύρια θέματα που συνδέονται με τη δια βίου μάθηση: διαγενεακή μάθηση, για την προώθηση της μετάδοσης γνώσης και ικανοτήτων μεταξύ διαφορετικών γενεών σε σχέση με τη διατήρηση της φύσης και της τοπικής κληρονομιάς, αλλά και για την προώθηση νέων τεχνολογιών -ICT και σχεδιασμού παιγνιδιών για κινητά τηλέφωνα- καθώς επίσης και τον περιβαλλοντικό εθελοντισμό για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INVOLEN, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που προωθεί τη διαγενεακή μάθηση και την εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι, χρησιμοποιώντας εργαλεία και μεθόδους των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με σκοπό την επιμόρφωση εθελοντών για την προστασία της φύσης σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Ουγγαρία, και Σλοβενία).

Το INVOLEN φέρνει σε επαφή δυο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, τους εφήβους και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους (άνω των 55 ετών), ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες, με απώτερο σκοπό την προστασία και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής οικολογικής κληρονομιάς, εστιάζοντας στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι καλούνται να συνεργαστούν σε ομάδες και να σχεδιάσουν τα δικά τους διαδραστικά παιχνίδια μάθησης για την προστασία της φύσης στην περιοχή τους.

Φέρνοντας κοντά δύο γενεές, το πρόγραμμα επιχειρεί να συνδυάσει τις δεξιότητες, την εμπειρία και τη γνώση των μεγαλύτερων με τον δυναμισμό, την ενέργεια και τον ενθουσιασμό των νέων, προς όφελος των προστατευόμενων περιοχών. Η εμπειρία της μάθησης ενισχύεται μέσα από «ιστορίες» που αφηγούνται οι μεγαλύτεροι για τα μικρά μυστικά της φύσης, μύθους, θρύλους και πρακτικές διαχείρισης της βιοποικιλότητας παλαιότερων εποχών, τα οποία συλλέγονται  και αξιοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τους νεότερους με τη χρήση του διαδικτύου.

Η μεθοδολογία μάθησης που εισάγει το INVOLEN, η οποία βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο, έχει σχεδιαστεί για να εφαρμοστεί σε σχολεία, ΜΚΟ και κέντρα επιμόρφωσης ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μεθοδολογία μελλοντικά για να δημιουργήσουν ένα δικό τους παιχνίδι μάθησης με απώτερο σκοπό πάντοτε τη διατήρηση της φύσης σε μια προστατευόμενη περιοχή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο επίσημο site του προγράμματος:www.involen.eu

Σχόλια