Φωτοβολταϊκά: αυθαίρετες χρεώσεις στους απλήρωτους παραγωγούς

0
17

Σε καταγγελία για αυθαίρετες χρεώσεις των φωτοβολταϊκών παραγωγών ενέργειας εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε ο ΣΠΕΦ.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο τις προηγούμενες ημέρες πλήθος μελών του σε όλη τη χώρα έλαβαν συστημένες τυποποιημένες επιστολές από τους κατά τόπους ΔΕΔΔΗΕ με αόριστες χρεώσεις άνω των εκατό ευρώ και με την απαίτηση αυτές να τακτοποιηθούν εντός μηνός καθώς και να σας προσκομισθεί το καταθετήριο τραπέζης.

Συγκεκριμένα οι επιστολές ΔΕΔΔΗΕ υποδεικνύουν αόριστες ετήσιες χρεώσεις για το 2014 κυρίως «Εργασιών Επιθεώρησης» και κόστους «Λήψης Ενδείξεων». Πέραν αυτών εμφανίζονται στις επιστολές και άλλες δύο αιτίες πιθανών επιπλέον στο μέλλον χρεώσεων όπως κόστος «Εργασιών Συντήρησης» και κόστος «Αποκατάστασης Βλαβών».

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΔΕΔΔΗΕ, κ.Κωνσταντίνο Ζωντανό, ο ΣΠΕΦ εκφράζει τις εξής ενστάσεις:

* Οι φωτοβολταϊκές μονάδες πληρώνουν ήδη χρεώσεις δικτύου μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης που η ΔΕΗ τακτικά αποστέλλει.

* Οι φωτοβολταϊκοί παραγωγοί στις συμβάσεις σύνδεσης με το δίκτυο όπως έχουν συνομολογηθεί με τον Διαχειριστή κατά την αποδοχή των όρων σύνδεσης μπορούν πράγματι να επιβαρύνονται με έξοδα συντήρησης, τα οποία όμως περιοριστικά θα αφορούν στις υποδομές και τον εξοπλισμό που περιγράφονται στους όρους σύνδεσης. Επίσης θα πρέπει να αποδειχθεί ότι  δαπάνες αυτές δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του διαχειριστή στον οποίο και ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ο εν λόγω εξοπλισμός. Όπως επισημαίνει ο ΣΠΕΦ «η αποστολή λοιπόν οριζόντιων και αυθαίρετων χρεώσεων μέσω τυποποιημένων επιστολών στους Φ/Β παραγωγούς επ” ουδενί συνιστά αιτιολογημένη και ορθή κρίση, ούτε και καλύπτει το κριτήριο ευθύνης».

*Οι φωτοβολταϊκές μονάδες έχουν πληρώσει το κόστος της εγκατάστασης συσκευών τηλεμέτρησης μαζί με την αποδοχή των Όρων Σύνδεσης (δηλαδή προκαταβολικά πριν αρκετά χρόνια και πριν καν την δημιουργία των αντίστοιχων Φ/Β μονάδων).  «Το γεγονός ότι ο ΔΕΔΔΗΕ κωλυσιέργησε για χρόνια και δεν εγκατέστησε άμεσα τις συσκευές αυτές, οπότε και υπεισήλθε στην εσωτερική γι’ αυτόν έστω δαπάνη αποστολής καταμετρητών για λήψη ενδείξεων, οπωσδήποτε δεν μπορεί να αφορά τους παραγωγούς» αναφέρει ο ΣΠΕΦ. Μάλιστα κάνει λόγο για «διακριτή ποινολόγηση» των απλήρωτων για τέσσερεις μήνες Φ/Β παραγωγών καθώς «ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει ούτως ή άλλως δίκτυο καταμετρητών πανελλαδικά, αφού καταμετρά σε τακτή βάση ένα σύνολο επτά εκατομμυρίων μετρητών χωρίς πρόσθετες χρεώσεις πέραν των τακτικών χρεώσεων δικτύου».

Απευθυνόμενος στον κ. Ζωντανό ο ΣΠΕΦ χαρακτηρίζει ως ατόπημα αδιαφάνειας και δικαίου «την πρακτική των εν λόγω επιστολών με αυθαίρετες και «τυφλές» χρεώσεις σε βάρος 15.000 φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων» και ζητά τον άμεσο αντιλογισμό των χρεώσεων.

econews

Σχόλια