Οι γερμανικές ανεμογεννήτριες εξολοθρεύουν μεταναστευτικές νυχτερίδες

0
19

Μια νέα έρευνα για τις επιπτώσεις της αιολικής ενέργειας στην άγρια ζωή υποστηρίζει ότι οι ανεμογεννήτριες στη Γερμανία εξολοθρεύουν έναν σημαντικό αριθμό νυχτερίδων, τα δύο τρίτα εκ των οποίων βρίσκονται στη διαδικασία της μετανάστευσης ανάμεσα στα χειμερινά και θερινά ενδιαιτήματα.

Ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις των ανεμογεννητριών στα πτηνά είναι μικρές συγκριτικά με άλλους κινδύνους. Ωστόσο, η νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση European Journal of Wildlife Research δείχνει ότι οι επιπτώσεις στις νυχτερίδες, ειδικά στη Γερμανία, δεν είναι αμελητέες.

Κι αυτό διότι «λόγω της κεντρικής της θέσης στην ευρωπαϊκή Ήπειρο, η Γερμανία έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη διατήρηση των μεταναστευτικών νυχτερίδων», αναφέρει η έκθεση.

—Τα ευρήματα

Η έρευνα υποστηρίζει ότι κάθε ανεμογεννήτρια προκαλεί το θάνατο περίπου 10 με 12 νυχτερίδων ετησίως εάν δεν ληφθούν μέτρα προστασίας. Οι επιπτώσεις κυμαίνονται ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία, αλλά και τον τύπο της ανεμογεννήτριας.

Ωστόσο, λίγες από τις 24.000 ανεμογεννήτριες που λειτουργούν στη Γερμανία λειτουργούν με μέτρα προστασίας των νυχτερίδων. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι εάν το σύνολο των γερμανικών ανεμογεννητριών λειτουργούσαν δίχως μέτρα προστασίας των νυχτερίδων θα θανατώνονταν περίπου 250.000 κάθε χρόνο. Από αυτές σχεδόν το 70% είναι στη διαδικασία της μετανάστευσης.

Ειδικά οι ανεμογεννήτριες παλαιότερης τεχνολογίας θεωρείται ότι προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά.

Η μελέτη κατηγορεί τον κλάδο της αιολικής ενέργειας ότι οι εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στη Γερμανία δεν συμμορφώνονται με τις εθνικές και διεθνείς συμβάσεις διατήρησης της φύσης όπως η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την  «Διατήρηση των Μεταναστευτικών Ειδών των Άγριων Ζώων».

Θα πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη ότι πολλά πτηνά θανατώνονται όχι κατά τη φάση της λειτουργίας των ανεμογεννητριών, αλλά κατά τη φάση της κατασκευής η οποία διαρκεί μερικούς μήνες.

Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι οι ανεμογεννήτριες έχουν μικρό αντίκτυπο στα πτηνά συγκριτικά με άλλες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ο ρυπογόνος άνθρακας.

Στο παρακάτω γράφημα (Πηγές: U.S. News και World Report) μπορείτε να δείτε τις επιπτώσεις των διαφόρων ηλεκτροπαραγωγικών πηγών στα πτηνά στις Ηνωμένες Πολιτείες:

bird-deaths-570x264

Αντίστοιχες μελέτες για τις επιπτώσεις της αιολικής ενέργειας στις νυχτερίδες σπανίζουν. Σύμφωνα με στοιχεία του «Ινστιτούτου Λάιμπνιτς για την Έρευνα σε Ζωολογικούς Κήπους και Άγρια Ζωή» η μετανάστευση των νυχτερίδων δεν έχει τύχει εκτεταμένης έρευνας.

Αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι ότι οι ανεμογεννήτριες δεν θα πρέπει να θεωρηθούν προτεραιότητα σε σχέση με την προστασία της φύσης, αλλά και οι προσπάθειες διατήρησης της φύσης δεν θα πρέπει να αποτελέσουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

econews

Σχόλια