EE: πισωγύρισμα στο δρόμο για "κυκλική οικονομία" και ανακύκλωση

0
541

Την απόφαση απόσυρσης των προτεινόμενων νομοθετικών τροποποιήσεων της ΕΕ για τα απόβλητα ζήτησε από την Κομισιόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της Ένωσης.

Η ΕτΠ υποστηρίζει ότι θα ήταν πολύ πιο λογικό αφετηρία να αποτελέσουν οι αρχικές προτάσεις, παρά να ξεκινήσει η διαδικασία πάλι από μηδενική βάση.

Καλεί δε την Κομισιόν να αξιοποιήσει τις προτάσεις τις σχετικά με την αρχική δέσμη μέτρων ως βάση για να θεσπίσει ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα των αποβλήτων, που θα συμβάλει στην επίτευξη μιας βιώσιμης «κυκλικής οικονομίας» στην Ευρώπη.

Αναλυτικότερα, η δέσμη μέτρων τις ΕΕ για τα απόβλητα προτάθηκε από την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περασμένο έτος και είχε ως στόχο την τροποποίηση τις ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία προέβλεπε  αύξηση των επιπέδων ανακύκλωσης και εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

—Έκκληση στον Γιουνκέρ

Η νέα Επιτροπή, με επικεφαλής τον Ζαν-Κλωντ Γιουνκέρ, σχεδιάζει να αποσύρει αυτήν την πολλά υποσχόμενα δέσμη πολιτικών προκειμένου να δρομολογήσει «πιο φιλόδοξα» σχέδια, αργότερα εντός του έτους. Η κ. Mariana Gâju (RO/PES), Δήμαρχος Cumpăna και εισηγήτρια τις γνωμοδότησης, υπενθύμισε στην Επιτροπή τα αριθμητικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, χάρη σε αυτή τη νομοθεσία θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν εξοικονομήσεις πόρων ύψους 600 δισεκατομμυρίων ευρώ, να δημιουργηθούν δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να αυξηθεί κατά 1% το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Η κ. Gâju υπογράμμισε ότι οι πόλεις και οι περιφέρειες τις Ευρώπης αναγνωρίζουν τα οφέλη της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων και απηύθυνε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην χάσει κι άλλο χρόνο με την απόσυρση των αρχικών προτάσεων.

«Οι προτάσεις απέχουν πολύ από τις βέλτιστες και για αυτό άλλωστε έχουν εγείρει ορισμένα ζητήματα, στα οποία υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ωστόσο, ο συμβιβασμός αποτελεί ένα από τα θεμέλια τις ΕΕ και η αρχική δέσμη μέτρων για τα απόβλητα προτείνει ακριβώς μια μορφή συμβιβασμού: πώς μπορούμε να αναμένουμε την επίτευξη μιας συμφωνίας, αποδεκτής από όλους, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών; Η επανεκκίνηση από μηδενική βάση συνιστά απλώς υπονόμευση τις προόδου που έχει επιτευχθεί. Όλοι συμφωνούμε ότι η υλοποίηση μιας «κυκλικής οικονομίας» ωφελεί την οικονομία, το περιβάλλον και τους πολίτες. Ας αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά της», δήλωσε η κ. Gâju.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας τις Επιτροπής στη σύνοδο ολομέλειας τις ΕτΠ τις Βρυξέλλες, ο Αντιπρόεδρος τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Frans Timmermans, επιβεβαίωσε ότι η δέσμη μέτρων για την «κυκλική οικονομία» βρίσκεται υπό αναθεώρηση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις τις ΕτΠ, ο κ. Timmermans υποστήριξε ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθούν οι προτάσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα εστιάζονται τις στην προαγωγή τις βιώσιμης οικονομικής παραγωγής. Ομοίως, είναι σημαντικό να θεσπιστούν νομοθετικά μέτρα, η υλοποίηση των οποίων να είναι ρεαλιστική. «Όταν υποβάλλουμε νομοθετικές προτάσεις σε τομείς που θεωρούμε εξαιρετικά ζωτικούς, αναζητούμε μη ρεαλιστικές λύσεις, τις οποίες, αν είμαστε ειλικρινείς, αδυνατούμε να θέσουμε σε εφαρμογή», δήλωσε ο κ. Timmermans.

Από την πλευρά του ο πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντος Γιάνεζ Ποτότσνικ, ο θεωρούμενος και αρχιτέκτονας της ευρωπαϊκής στρατηγικής στην «κυκλική οικονομία» έκανε λόγο για λάθος εκ μέρους των Γιουνκέρ και Τίμμερμανς και ότι δεν έπρεπε να αποσύρουν το νομοθετικό πακέτο.

—Η αρχική πρόταση

Στην αρχική δέσμη μέτρων της ΕΕ για την κυκλική οικονομία περιλαμβάνεται μια σειρά μέτρων:

Μεταξύ άλλων προβλέπει το ποσοστό ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων να φτάσει το 70% μέχρι το 2030, ως δεσμευτικός στόχος σχετικά με την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών και σε ποσοστό 80% έως το 2030, καθώς και απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων αποβλήτων με χρονικό ορίζοντα το 2025.

—Τι προτείνει η ΕτΠ

Η γνωμοδότηση τις ΕτΠ θέτει τους δικούς της στόχους, οι οποίοι, όπως επισημαίνει εν κατακλείδι η εισηγήτρια, θα πρέπει πλέον να αποτελέσουν τη βάση της νομοθεσίας, εφόσον η Επιτροπή προγραμματίζει να δημοσιεύσει νέα δέσμη μέτρων:

* να απαγορευθεί η υγειονομική ταφή των ανακυκλώσιμων και των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων από 1η Ιανουαρίου 2025 και να καταστεί δεσμευτικός ο στόχος του 5% κατ’ ανώτατο όριο της υγειονομικής ταφής των υπολειμματικών αποβλήτων έως το 2030.

* να καθοριστεί ενιαίος ορισμός των αστικών αποβλήτων και να καθιερωθεί μια ενιαία μέθοδος υπολογισμού των στόχων ανακύκλωσης στην ΕΕ.

* να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων με τη διατύπωση συστάσεων έτσι ώστε τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο να προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά.

* να εισαχθεί στόχος για την ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων στην αναθεωρημένη οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα.

* να συμπεριληφθεί  στόχος σχετικά με την παραγωγικότητα των πόρων, η οποία θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30% μέχρι το 2030, στο πλαίσιο τις ενδιάμεσης αναθεώρησης τις στρατηγικής τις ΕΕ για την ανάπτυξη — «Ευρώπη 2020».

econews

Σχόλια