Περιβάλλον και ενέργεια: οι προθέσεις Λαφαζάνη για ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, υδρογονάνθρακες

0
11

Τις προγραμματικές δηλώσεις του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε από το βήμα του Κοινοβουλίου, Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Επιγραμματικά ο κ. Λαφαζάνης δήλωσε τα εξής:

—Για τη μετονομασία του ΥΠΕΚΑ

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας αποτελεί την πρώτη και κύρια, προτεραιότητα για μια προοδευτική διέξοδο από την κρίση.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη της χώρας οφείλει να είναι βιώσιμη και αειφόρος και επομένως με οικολογικό περιεχόμενο.

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν συνιστά «κόστος» αλλά συστατική στρατηγική επιλογή για την αδιάκοπη παραγωγή πλούτου με συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

—Βιομηχανική παραγωγή

Στο επίκεντρο της παραγωγικής προσπάθειας της νέας κυβέρνησης θα βρίσκεται η ολόπλευρη στήριξη, ενίσχυση και αναβάθμιση της βιομηχανικής παραγωγής, η οποία υποχωρεί τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει καταρρεύσει, συμμετέχοντας με εξευτελιστικό μονοψήφιο αριθμό στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας.

Η βιομηχανική παραγωγή, πέραν των πολλών άλλων, συνθλίβεται, πιεσμένη ανάμεσα στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, που συχνά κλείνει τις πόρτες απέναντί της, το μεγάλο πολυεθνικό εμπορικό κεφάλαιο, αλλά και τα ιδιωτικά συμφέροντα στο χώρο της ενέργειας που εξωθούν σε υψηλές ενεργειακές τιμές.

Την ίδια ώρα η βιομηχανική παραγωγή νιώθει την εξουθένωση από τις άμεσα διαπλεκόμενες επιχειρηματικές δυνάμεις που κερδοσκοπούν από τα έργα και τις προμήθειες του Δημοσίου, ελέγχοντας ταυτόχρονα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Γι’ αυτό έχει ειδική σημασία προκειμένου να στηρίξουμε και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η δημόσια ιδιοκτησία και διαχείριση των τραπεζών, μια νέα χρηματοπιστωτική πολιτική με αποκλειστικά αναπτυξιακά κριτήρια και η κεντρική παρουσία του Δημοσίου με ένα μη πελατειακό ρόλο στο χώρο της ενέργειας.

Η κυβέρνησή μας θα στηρίξει με όλα τα μέσα που διαθέτει μια σύγχρονη και καινοτόμα βιομηχανική ανάπτυξη, η οποία θα συνδυάζεται με την πλήρη στήριξή μας στα μισθολογικά,  εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και στο περιβάλλον.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα αναπροσανατολίσουμε ριζικά και θα αναβαθμίσουμε το ρόλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Η Γ.Γ. Βιομηχανίας, παρά τους περιορισμούς της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, θα αναλάβει ένα νέο έντονα ενεργητικό και παρεμβατικό ρόλο για τη διαμόρφωση μέσων, εργαλείων και πολιτικών που θα στηρίζουν τη βιομηχανική παραγωγή και ειδικότερα θα στηρίζουν κλαδικές και τομεακές βιομηχανικές πολιτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτύξουμε με τόλμη ειδικά σχέδια για την αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση τομέων και κλάδων της βιομηχανίας, όπως, για παράδειγμα, η ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, η οποία έχει καταρρεύσει, παρ’ ότι διαθέτουμε  μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

—Ενέργεια, ΔΕΗ και ΑΠΕ

Καρδιά μιας νέας παραγωγικής προσπάθειας στη χώρα αποτελεί η διαμόρφωση μιας νέας ενεργειακής πολιτικής.

Η πολιτική των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της ενέργειας γενικά και ειδικότερα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας υπήρξε καταστροφική.

Η ΔΕΗ υποβαθμίστηκε παραγωγικά και καταληστεύεται από μεσαία και μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και αν δεν αλλάξει γρήγορα πορεία, οδηγείται σε οικονομική ασφυξία.

Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και ειδικά την ενεργοβόρα βιομηχανία έχουν εκτιναχθεί σε απίστευτα ύψη, έχουν γίνει ανυπόφορες και επιτείνουν την ύφεση.

Η περίφημη απελευθέρωση μπορεί να ευνόησε τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά αποδιοργάνωσε την αγορά και αποδυνάμωσε την οικονομία.

Η ενεργειακή φτώχεια έχει γνωρίσει πρωτοφανή εξάπλωση, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ, που καλπάζουν, έχουν ξεπεράσει το 1,7 δισ. ευρώ.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σημειώνουν σημαντική αύξηση του μεριδίου τους στην παραγωγή, όμως οι μικροί και ιδιαίτερα οι πολύ μικροί παραγωγοί εξοντώνονται ή και δεν γνωρίζουν πότε θα πληρωθούν.

Τα ελλείμματα του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), παρά τις πολύ μεγάλες μειώσεις στις τιμές των παραγωγών ΑΠΕ, ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνησή μας θα στηρίξει τους πολύ μικρούς και μικρούς παραγωγούς των ΑΠΕ για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

—Ιδιωτικοποιήσεις

Η νέα κυβέρνηση θα προωθήσει μια σειρά από άμεσα μέτρα:

– Ακυρώνουμε τον τεμαχισμό της ΔΕΗ σε μεγάλη και μικρή ΔΕΗ

-Σταματάμε κάθε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ

-Σταματάμε την ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)

– Σταματάει η εγκληματική υποβάθμιση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.  Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναβαθμίζεται με στόχο να παίξει κεντρικό ρόλο στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ο όμιλος της ΔΕΗ μπορεί να αποτελέσει τη μεγάλη ατμομηχανή μιας νέας ενεργειακής ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και μιας νέας βιομηχανικής αναζωογόνησης και απογείωσης της χώρας.

Γι’ αυτό το σκοπό η ΔΕΗ χρειάζεται μια σχεδιασμένη ανασυγκρότηση συνολικά και σε όλους τους τομείς, πρόσληψη νέου προσωπικού και πλήρη απεξάρτηση από ιδιωτικά συμφέροντα.

Η ΔΕΗ μπορεί μέσα από ένα σχέδιο ανασυγκρότησης να μειώσει, σύμφωνα και με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), από 20% – 40% το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, πράγμα που θα επιφέρει σημαντική μείωση στα τιμολόγια.

Η κυβέρνησή μας θα λάβει πρωτοβουλία να αναθεωρήσει το θεσμικό πλαίσιο της ΡΑΕ, έτσι ώστε η πολιτική να αναλάβει ένα μεγαλύτερο ρόλο στη χάραξη του ενεργειακού σχεδιασμού σε όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Πέραν αυτών, ισχύει η δέσμευση της κυβέρνησής μας για παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος 300 kW σε 300 χιλ. νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

—Φυσικό αέριο

Όσον αφορά τον ευρύτερο ενεργειακό τομέα, η κυβέρνησή μας, διαμορφώνοντας μια νέα εξωτερική πολιτική και μια ισχυρή διαπραγματευτική τακτική, θα επιδιώξει και πιστεύω ότι θα επιτύχει μια σημαντική μείωση των τιμών προμήθειας φυσικού αερίου.

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ανασυγκροτείται και αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο, χωρίς μεσάζοντες, για να πάει το φυσικό αέριο παντού στη χώρα μας.

Κάθε ιδέα για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ εγκαταλείπεται.

Αν είχαμε εμείς την κυβέρνηση δεν θα προβαίναμε και στην ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Η ιδιωτικοποίηση, όμως, του ΔΕΣΦΑ στην αζέρικη εταιρία SOCAR, έχει προχωρήσει αρκετά.

Εμείς πάντως θα αποφασίσουμε τις περαιτέρω κινήσεις μας για την τύχη του ΔΕΣΦΑ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην οποία εκκρεμεί προς εξέταση η συγκεκριμένη εξαγορά.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω το μεγάλο παραγωγικό ρόλο των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) όσον αφορά τον κρίσιμο τομέα του πετρελαίου και των πετρελαιοειδών.

Αυτό που ήθελα εδώ να τονίσω είναι ότι το δημόσιο θα ασκήσει όλα τα δικαιώματα της συμμετοχής του στα ΕΛΠΕ, προκειμένου αυτή η σύγχρονη βιομηχανία να ανασυγκροτηθεί και να παίξει κεντρικό ρόλο για τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, της βενζίνης και των πετρελαιοειδών στη χώρα μας.

—Υδρογονάνθρακες

Αναβαθμίζουμε την προσπάθεια για εντοπισμό και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, αναζητώντας γι’ αυτό τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες. Ιδρύουμε δημόσιο φορέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Μετά τον επιτυχή πρόσφατο διαγωνισμό για τα τρία χερσαία οικόπεδα, θα προχωρήσουμε ταχύτατα στην επανεξέταση του τρόπου του διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπεδα στις Δυτικές θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας και Νότια της Κρήτης.

Τέλος, θα ήθελα να πω μόνο μια κουβέντα για την ανάγκη να αναπτύξει η χώρα μας μια νέα διεθνή πολιτική ενεργειακών σχέσεων.

Με την κυβέρνησή μας η Ελλάδα θα πάψει οριστικά να αποτελεί τον εξαρτημένο ενεργειακό δορυφόρο ορισμένων ηγεμονικών κρατών ή ομάδων κρατών.

Στον τομέα των εξωτερικών μας ενεργειακών σχέσεων θα αναπτύξουμε μια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη ενεργειακή στρατηγική πολλαπλών δεσμών και συνεργασιών με όλες τις χώρες και με αποκλειστικό γνώμονα τη μεγιστοποίηση του εθνικού οφέλους και την εξυπηρέτηση του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος.

—Περιβάλλον

Όπως είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης:

Είμαστε αντίθετοι στην Επένδυση του Χρυσού στις Σκουριές και θα αξιοποιήσουμε όλα τα δυνατά νόμιμα μέσα για να προωθήσουμε αυτή τη θέση μας.

Σε κάθε περίπτωση, θα στηρίξουμε όλους τους εργαζόμενους στα μεταλλεία και την προοπτική τους.

Επίσης θα ήθελα να πω πως η εξαγορά του Ελληνικού υπήρξε σκανδαλώδης, ενώ τα σχέδια για την αξιοποίησή του ακραία αντιπεριβαλλοντικά.

Θα επανεξετάσουμε αυτή τη σκανδαλώδη εξαγορά, με στόχο την ακύρωσή της.

econews

Σχόλια