Οι δακτυλιώσεις παρυδάτιων και στρουθιόμορφων πουλιών το 2014 στο Εθνικό Πάρκο Αν. Μακεδονίας-Θράκης

0
54

Οι υγρότοποι του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΠ ΑΜΑΘ), το Δέλτα Νέστου, οι λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα καθώς και οι λιμνοθάλασσες τις ευρύτερης περιοχής φημίζονται για πλούσια βιοποικιλότητά τους: έχουν καταγραφεί 264 είδη πουλιών, από τα οποία τα 141 φωλιάζουν στην περιοχή, όπως κύκνοι, η Βαλτόπαπια, η Βαρβάρα, η Αβοκέτα, ο Καλμοκανάς, η Πετροτριλίδα, ο Μαυροκέφαλος Γλάρος και το Νεροχελίδονο.

Στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του ΕΠΑΜΑΘ» ο Φ.Δ. υλοποιεί  το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας στο ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)», το οποίο περιλαμβάνει την καταγραφή και την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης συνολικά 217 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 173 είναι προστατευόμενα, ενώ έχει παρατηρηθεί να φωλιάζουν στο Εθνικό Πάρκο πολλά περισσότερα είδη υδρόβιων πουλιών σε σχέση με αυτά που ήταν γνωστά μέχρι τώρα, όπως ο Μουστακαλής, Μικροτσικνιάς, Πετροτιρλίδα κ.α..

Εντός του 2014 πραγματοποιήθηκαν δύο αποστολές δακτυλιώσεων παρυδάτιων και στρουθιόμορφων πουλιών στο ΕΠ ΑΜΑΘ.

Η πρώτη αποστολή δακτυλίωσης πραγματοποιήθηκεαπό τον Απρίλιο έως τον Μάιο 2014 στο Πόρτο Λάγος και στην παραλία της Μάνδρας με τη χρήση ειδικών διχτυών για τη σύλληψη των πουλιών. Συνολικά δακτυλιώθηκαν 132 υδρόβια και παρυδάτια πουλιά από 33 διαφορετικά είδη, ανάμεσα στα οποία ένας Mυγοχάφτης, ένας Kαστανολαίμης και πολλά Nανογλάρονα.

Η δεύτερη αποστολή πραγματοποιήθηκε πραγματοποιήθηκε από τις 11 ως τις 20 Δεκεμβρίου 2014 και είχε ως στόχο τη δακτυλίωση κυρίως παρυδάτιων πουλιών. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με έλληνες και πολωνούς δακτυλιωτές, η μέθοδος «walk-intraps».

Στην ίδια αποστολή δακτυλιώθηκαν και στρουθιόμορφα που πιάστηκαν με τη χρήση ειδικών διχτυών. Συνολικά στην περιοχή του Πόρτο Λάγος και στη λιμνοθάλασσα της Λάφρης δακτυλιώθηκαν 285 πουλιά από 20 διαφορετικά είδη, ανάμεσα στα οποία διάφορα είδη σκαλίδρων, Καστανοκέφαλοι γλάροι, ένας Λεπτόραμφος Γλάρος και μια Γερακίνα.

Σχόλια