Βιοκαύσιμα με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και αλλαγή χρήσεων γης

1
142

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή βιοκαυσίμων ελαχιστοποιώντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, υποστηρίζει μια νέα έρευνα του ολλανδικού Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν το βασικό «πράσινο» υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές, αλλά ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες τροφίμων για την ίδια καλλιεργήσιμη γη.

Συνέπεια αυτoύ του ανταγωνισμού είναι η αποψίλωση δασών και η μετατροπή τους σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ένα φαινόμενο γνωστό ως Έμμεση Αλλαγή Χρήσης Γης (Indirect Land Use Change-ILUC).

Το φαινόμενο αυτό απασχολεί σοβαρά τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και αποτελεί αντικείμενο διενέξεων μεταξύ των διαφόρων κέντρων αποφάσεων στο πλαίσιο της αναζήτησης τρόπων αύξησης της παραγωγής ανανεώσιμης βιοενέργειας χωρίς να πλήττεται η χρήση της γης.

Οι επιστήμονες του ολλανδικού πανεπιστημίου υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές των χρήσεων γης θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν αξιοποιήσουμε εκτάσεις τις οποίες δεν εκμεταλλευόμαστε στον μέγιστο δυνατό βαθμό για την παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας βιοκαυσίμων.

«Με αυτό τον τρόπο, δεν θα χρειαστεί ούτε να μετεγκαταστήσουμε τις καλλιέργειες ούτε να μετατρέψουμε δασικές περιοχές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις» αναφέρει ο επιστήμονας Μπίρκα Βίκε.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε περίοδο δύο ετών και έλαβε υπόψη τις περιπτώσεις της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και της Ινδονησίας. Συγκεκριμένα, υπολόγισε πόσες επιπρόσθετες καλλιέργειες βιοκαυσίμων μπορούμε να παράξουμε ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αλλαγής χρήσεων της γης.

Για παράδειγμα, όπως δήλωσε ο Βίκε, στην Πολωνία «η αγροτική γη σε μια μόνο επαρχία έχει τη δυνατότητα να καλύψει τον συνολικό εθνικό στόχο παραγωγής βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς για το 2020 χωρίς να αλλάξει η χρήση της γης».

Στην Ουγγαρία, η εφαρμογή των συστάσεων της μελέτης μπορούν να συμβάλλει στην παραγωγή 1,2 έως 5,2  δισ. λίτρων βιοαιθανόλης χαμηλού κινδύνου πρόκλησης ILUC από αραβόσιτο το 2020.

Ωστόσο, όλοι συμφωνούν ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική μεγιστοποίησης των συνεργιών μεταξύ αγροτικής παραγωγής και βιοενέργειας.

Συμφωνούν επίσης ότι η εστίαση στα βιοκαύσιμα δεν επαρκεί για να προληφθεί η αλλαγή των χρήσεων γης.

Τα συμπεράσματα της μελέτης χαιρέτισε η ευρωπαϊκή ένωση ανανεώσιμης αιθανόλης, ePure, η οποία έκανε λόγο για «τεράστιο δυναμικό παραγωγής βιώσιμων βιοκαυσίμων στην Ευρώπη», το οποίο μπορεί να μεταφραστεί σε νέες θέσεις εργασίας, βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα και μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης συστήνουν ακόμα στα κράτη-μέλη της ΕΕ να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στον γεωργικό τομέα με έμφαση στην παραγωγικότητα και την αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποθαρρυνθεί η εισαγωγή φθηνών βιοκαυσίμων, η οποία μεταφράζεται σε εξαγωγή των πρακτικών αποδάσωσης σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου.

econews

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.