Βραβεία Natura 2000: λίγες μέρες για την υποβολή αιτήσεων

0
40

Σε λίγες ημέρες, στις 21 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων για την απονομή των βραβείων Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα ετήσια αυτά βραβεία απευθύνονται σε οποιονδήποτε δραστηριοποιείται σε τομείς που σχετίζονται με το Natura 2000. Τοπικές και εθνικές αρχές, επιχειρήσεις, γαιοκτήμονες, ΜΚΟ, εκπαιδευτικοί φορείς και ιδιώτες και από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ δικαιούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε μία από τις πέντε κατηγορίες των βραβείων.

Οι κατηγορίες των βραβείων είναι η Διατήρηση της Φύσης, τα Κοινωνικο-οικονομικά Οφέλη, η Επικοινωνία,  η Συμφιλίωση Συμφερόντων/Αντιλήψεων, και η Διασυνοριακή Συνεργασία και Δικτύωση.

Τα βραβεία Natura 2000 έχουν ως στόχο την επιβράβευση της αριστείας στη διαχείριση και την προβολή του δικτύου και των στόχων του καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το Natura 2000 και τα οφέλη του για τους ευρωπαίους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τις πέντε κατηγορίες βραβείων, φέτος θα απονεμηθεί για πρώτη φορά και το «Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη» όπου αποφασίζει το κοινό, ψηφίζοντας την πρόταση της προτίμησής του.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 26 Νοεμβρίου 2014 με καταληκτική ημερομηνία την 21η Ιανουαρίου 2015. Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε τελετή υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες την Ημέρα Natura 2000, στις 21 Μαΐου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/.

Για συγκεκριμένες ερωτήσεις/προτάσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία των βραβείων Natura 2000: n2000awards@adelphi.de.

econews

Σχόλια