ΑΠΕ: γιατί τονώθηκε το επενδυτικό ενδιαφέρον το Δεκέμβριο

0
8

Αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος δεικνύει ο αριθμός των αιτήσεων για νέες άδειες που υπεβλήθησαν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) το Δεκεμβρίου του 2014, αλλά και η συνολική ισχύς των μονάδων ΑΠΕ που ζητούν αδειοδότηση.

Σύμφωνα με το euro2day, το Δεκέμβριο υποβλήθηκαν 20 αιτήσεις για νέα έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 263,8 Μεγαβάτ.

Από αυτές, οι 15 αιτήσεις αφορούν σε αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 255,5 Μεγαβάτ. Επίσης τρεις από τις αιτήσεις αφορούν σε μικρά υδροηλεκτρικά με συνολική ισχύ 6,09 Μεγαβάτ, περιλαμβάνεται μία αίτηση για μονάδα βιομάζας ισχύος 1,2 Μεγαβάτ και μία για υβριδικό ισχύος ενός Μεγαβάτ. Δεν υπ0βλήθηκε ούτε μία αίτηση για έργο στα φωτοβολταϊκά.

Όσον αφορά στα αιολικά, οι οκτώ αιτήσεις αφορούν σε μεγάλες μονάδες με ισχύ από 18-36 Μεγαβάτ και οι υπόλοιπες σε μικρές μονάδες ισχύος από 2,4 έως 4,6 μεγαβάτ. Δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για μονάδες μεσαίας κλίμακας, από 8 ως 15 μεγαβάτ.  Αυτό συμβαίνει διότι χάρη στην τεχνολογική ανάπτυξη των ανεμογεννητριών,  η ισχύς των πλέον αποδοτικών κινείται σε επίπεδα άνω των 2,4 Μεγαβάτ. Έτσι, ένα τυπικό αιολικό των δέκα ανεμογεννητριών έχει ισχύ άνω των 20 Μεγαβάτ, έναντι δέκα πριν από μερικά χρόνια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα τρεις από τις αιτήσεις για αιολικά υπεβλήθησαν από την Ε-Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΙΒΑΔΙΑ και αφορούν σε ισάριθμες μονάδες συνολικής ισχύος 90 Μεγαβάτ που πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή των Καλαβρύτων. Άλλες αιτήσεις για μεγάλα αιολικά, αφορούν μονάδες που πρόκειται να εγκατασταθούν σε Ρόδο, Τέμπη και Χαλκίδα.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζουν παράγοντες της αγοράς, η εξέλιξη της τεχνολογίας στα αιολικά συμβάλλει στη διαμόρφωση οικονομιών κλίμακας με τη μείωση του κόστους ανά εγκατεστημένο μεγαβάτ κυρίως σε ότι αφορά στις υποδομές (οδικό δίκτυο, έργα πολιτικού μηχανικού).

Όσο για την Ελλάδα, η αγορά ζητά χαλάρωση της πιστωτικής στενότητας από το τραπεζικό σύστημα, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον περιορισμό του πολιτικού ρίσκου (country risk).

econews

Σχόλια