Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια: το έργο SEE-TRACE παρουσιάστηκε στον Πειραιά

0
7

Το Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων του Δήμου Πειραιά διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης του κοινού με θέμα τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 10 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Την έναρξη των εργασιών σήμανε με τον εναρκτήριο λόγο του ο κ. Αλ. Αργουδέλης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δικτύων του Δήμου Πειραιά, ενώ και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) εκπροσωπήθηκε από τον κ. K. Σιούλα. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα του έργου SEE-TRACE, καθώς επίσης και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ανοιχτών χώρων, τόσο σε επίπεδο Δήμου, όσο και σε επίπεδο Οικισμών.

Στη συνέχεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία, που στόχο έχουν να καταστεί οικονομικά εφικτή η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τόσο από ιδιώτες, όσο και από δημόσιους φορείς.

Η εκδήλωση διεξήχθη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SEE-TRACE (Διακρατική συνεργασία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αποτελεσματικότητας κτιρίων), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Στο TRACE συμμετέχουν 13 φορείς από 9 χώρες, ενώ την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Δήμος Πειραιά ως επικεφαλής εταίρος και το ΚΑΠΕ.

Το έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2012 και βρίσκεται σήμερα σε φάση ολοκλήρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο TRACE, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση http://see-trace.eu/.

Σχόλια