H ΕΤΕπ χρηματοδοτεί με 80 εκατ. Ευρώ την ηλεκτροπαραγωγή σε 18 νησιά

0
16

Με το ποσό των 80 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) την παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας σε 18 νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, της Δωδεκανήσου, των Κυκλάδων και του συμπλέγματος των Διαπόντιων Νήσων.

Τη σχετική χρηματοδοτική σύμβαση υπέγραψαν σήμερα σε δημόσια τελετή στην Αθήνα ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Werner Hoyer, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Αρθούρος Ζερβός, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη.

Στην τελετή παρέστη επίσης ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Wilhelm Molterer, ο οποίος ανακοίνωσε σχέδια για παροχή αυξημένης τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω της ενίσχυσης και επέκτασης της πρωτοβουλίας JASPERS (Joint Assistance to support Projects in European Regions – Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες).

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Werner Hoyer, δήλωσε:

«Εξακολουθούμε να παρέχουμε ισχυρή στήριξη σε τομείς που είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα, χορηγώντας δάνεια, συνδυάζοντας πόρους από διάφορες πηγές και προσφέροντας συμβουλές. Στηρίζουμε επενδύσεις που βελτιώνουν τις οικονομικές συνθήκες και τους όρους διαβίωσης των ανθρώπων, όπως η αναβάθμιση του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλά μη διασυνδεδεμένα νησιά. Το έργο αυτό αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ασφαλή και αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση των ελληνικών νησιών, ύστερα από τη σύμβαση ύψους 65 εκατ. ευρώ που υπογράψαμε τον Σεπτέμβριο για τη χρηματοδότηση της σύνδεσης των κύριων νησιών των Κυκλάδων με το διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Wilhelm Molterer πρόσθεσε τα εξής: «Η στήριξή μας προς την Ελλάδα δεν περιορίζεται στη χορήγηση δανείων. Εκτός από τη χρηματοδοτική βοήθεια, τα τελευταία χρόνια η ΕΤΕπ παρέχει στην Ελλάδα και υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας, σε διάφορους τομείς, μέσω εμπειρογνωμόνων της που είναι αποσπασμένοι στην ελληνική διοίκηση. Από το 2013, κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, το πρόγραμμα JASPERS άρχισε να παρέχει τεχνική βοήθεια για έργα σε πολλούς βασικούς τομείς. Η υλοποίηση των έργων αυτών θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη».

Από μέρους του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, κατά την ομιλία του στην τελετή δηλωσε ότι

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τη χρηματοδότηση του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ σε επίπεδο Ομίλου και επανεπιβεβαιώνει την ένδειξη εμπιστοσύνης μεγάλων διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προς την Ελλάδα και τη ΔΕΗ.

Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εταίρο της ΔΕΗ από το 1963 με μακροχρόνια άριστη συνεργασία και άρρηκτη σχέση εμπιστοσύνης.

Διαχρονικά, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε όλο των φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ συμπεριλαμβανομένων των Ορυχείων, της Παραγωγής, της Μεταφοράς και της Διανομής, ενώ από το τέλος Νοεμβρίου 2014, το συνολικό ποσό των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τον Όμιλο ΔΕΗ ανέρχεται στα 2,2 δισ. ευρώ.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, ήταν και είναι πολύ σημαντική εφόσον αποτελεί κύρια πηγή άντλησης νέων μακροπρόθεσμων δανειακών κεφαλαίων για έργα υποδομών ζωτικής στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση τόσο της οικονομικής, όσο και της περιβαλλοντικής απόδοσής του Ομίλου ΔΕΗ, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ πέτυχε:

-την επιτυχή χρηματοδότηση και ολοκλήρωση ενός στρατηγικού προγράμματος κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους 4,7 δισ. ευρώ περίπου,
-την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης συνολικού ποσού δανείων ύψους 2,2 δισ. από το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, αυξάνοντας το μέσο όρο ζωής του δανειακού της χαρτοφυλακίου,
-την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέρους των κεφαλαιουχικών δαπανών του νέου Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Πτολεμαΐδα V, μέσω μακροπρόθεσμου κοινοπρακτικού δανείου με τη συμμετοχή ξένων τραπεζών και την κάλυψη του Οργανισμού Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler Hermes,
-τη σημαντική αναβάθμιση της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P και τέλος,
-την αξιοποίηση της Διεθνούς Αγοράς Ομολόγων μέσω της επιτυχούς έκδοσης διεθνών ομολόγων, την πρώτη μετά από δεκατέσσερα έτη.

Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας, ανταποκρινόμενοι στις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες, στοχεύοντας στην περιβαλλοντική αριστεία και στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής μας απόδοσης.

Σε αυτές τις επενδύσεις εντάσσονται:

-οι νέες θερμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα οι οποίες θα αντικαταστήσουν εν μέρει τις παλαιές και μη αποδοτικές μονάδες που θα αποσυρθούν τα επόμενα έτη,
αλλά και
αναβάθμιση της ισχύος και των αντίστοιχων υποδομών στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά, καθώς επίσης και η ανάπτυξη διασυνδέσεων συγκεκριμένων νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα.

Κατά τη διάρκεια των 60 ετών λειτουργίας της, η ΔΕΗ έκανε πραγματικότητα την ηλεκτροδότηση της Ελλάδας παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια και σε περισσότερα από 50 νησιά – με 36 σταθμούς να λειτουργούν σε αυτά , μοναδικό γεγονός και για τα διεθνή δεδομένα.

Γι’αυτό το λόγο, η σημερινή εκδήλωση υπογραφής της πρώτης σύμβασης χρηματοδότησης 80 εκατ. ευρώ, από συνολική γραμμή χρηματοδότησης 190 εκατ. ευρώ, που θα υποστηρίξει το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά κατά την περίοδο 2014 – 2019, είναι πρωταρχικής σημασίας για την ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών ενέργειας στα ελληνικά νησιά, τόσο τους κατοίκους των περιοχών αυτών όσο και στη στήριξη του τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξή τους.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός μας για τα μη-Διασυνδεδεμένα νησιά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το νέο Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη νότια Ρόδο. Η κατασκευή αυτού του νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού καθαρής ισχύος 115 MW είναι επιβεβλημένη με δεδομένο το ρυθμό ανάπτυξης της περιοχής λόγω του αυξανόμενου τουρισμού, διασφαλίζοντας το μακροχρόνιο ενεργειακό εφοδιασμό του νησιού, ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Η δημιουργία της νέας μονάδας θα έχει θετική επίπτωση και στον τομέα της απασχόλησης, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας, καθώς η διαθέσιμη ενέργεια θα είναι ικανή να καλύψει τις αναπτυξιακές προοπτικές του νησιού. Η κατασκευή της μονάδας έχει ήδη ξεκινήσει και προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Στόχος μας είναι η νέα Μονάδα να λειτουργήσει από το Μάιο του 2016.

Εκτός από την νέα μονάδα στη Ρόδο, η νέα χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα διατεθεί και σε άλλα έργα ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 174 εκατ. ευρώ σε 17 Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής σε διάφορα νησιά. Στόχος είναι η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, τόσο για την αξιόπιστη αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών των νησιών αυτών, όσο και για την αντικατάσταση μονάδων παλαιάς τεχνολογίας με νέες πιο φιλικές προς το περιβάλλον καθώς επίσης και για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού των Σταθμών και των υποδομών τους.

θα ήθελα να τονίσω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια -και μάλιστα υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες σε εθνικό επίπεδο- στο πλαίσιο της δέσμευσής μας προς τους μετόχους, στρατηγικούς εταίρους και καταναλωτές, υλοποιήσαμε σοβαρές και δύσκολες ενέργειες εφαρμόζοντας διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης και παραγωγικότητας.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων, πρόγραμμα περικοπής κόστους με μείωση των ελεγχόμενων δαπανών και του μισθολογικού κόστους άνω των 650 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα πετύχαμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ευελιξία στο νέο ενεργειακό και οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να προσφέρουμε σημαντική υποστήριξη στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την κρίση με την παροχή ειδικού Κοινωνικού Τιμολογίου.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δεν είμαστε μόνοι μας.

Αξιοποιούμε τις τεχνικές γνώσεις που διαθέτουμε και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας, ενώ ενισχύουμε τις σχέσεις με σημαντικούς εταίρους συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ως στρατηγικού χρηματοδοτικού εταίρου.

Έτσι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς επίσης και τα στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη της νέας χρηματοδότησης προς όφελος τόσο του Ομίλου ΔΕΗ όσο και της Χώρας γενικότερα».

Σε δηλώσεις τους προς τους δημοσιογράφους, αμέσως μετά την εκδήλωση, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, δήλωσε : 

«Η χώρα μας στα επόμενα έξι χρόνια, μέχρι το 2020, θα επενδύσει πάνω από 10 δις Ευρώ σε Υποδομές Ενέργειας, σε Ηλεκτρισμό, Φυσικό Αέριο, Εξοικονόμηση, Ανανεώσιμες Πηγές και Έξυπνους Μετρητές. Πηγές χρηματοδότησης είναι, το νέο ΕΣΠΑ, ο ιδιωτικός τομέας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την οποία βρισκόμαστε σε πολύ στενή επαφή».

Ακολουθεί ο χαιρετισμός που απηύθυνε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, κατά την εκδήλωση:

«Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Αντιπρόεδρε,
κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΔΕΗ,
κυρίες και κύριοι,

Είναι χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας, γιατί αρχίζει πλέον να παίρνει σάρκα και οστά, σ’ αυτόν τον τόπο την νησιωτικότητας ολόκληρης της Ευρώπης, το όραμα μια Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχει ενεργειακή επάρκεια, ενεργειακή ασφάλεια, μικρότερη εξάρτηση από εισαγωγές ενεργειακών πρώτων υλών. Στην πραγματικότητα αρχίζει να υλοποιείται το όνειρο μια Ευρώπης όπου οι πολίτες όλων των περιοχών, απομονωμένων νησιωτικών περιοχών σε μειονεκτική γεωγραφική θέση, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες της υπόλοιπης Ευρώπης.

Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω, ότι στο τελευταίο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και ο συνδυασμός των πολιτικών για την Ενεργειακή Ασφάλεια με τις πολιτικές για την καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής, αποτελούν τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν της ευρωπαϊκές οικονομίες και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Σήμερα λοιπόν, μετά από τρεις μήνες, έχω την χαρά και την τιμή να παραβρίσκομαι σε μια ακόμη εκδήλωση – τελετή Συνεργασίας ανάμεσα στον κορυφαίο Τραπεζικό Οργανισμό της ΕΕ που είναι η ΕΤΕπ, με την μεγαλύτερη Επιχείρηση της χώρας μας που είναι η ΔΕΗ.

Και εδώ πια μπορούμε να στείλουμε ένα ακόμα μήνυμα εμπιστοσύνης και αισιοδοξίας προς την ελληνική οικονομία.  Ήδη έχουμε ξεπεράσει τον κάβο, κοιτούμε αισιόδοξα το μέλλον, η Ελλάδα για πρώτη φορά εμφανίζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, για πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον έξι χρόνια αρχίζει να μειώνει το ποσοστό ανεργίας, για πρώτη φορά μετά και από τα τεστ κοπώσεως των ελληνικών τραπεζών κοιτάει αισιόδοξα την δυνατότητα χορήγησης νέων τραπεζικών δανείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, σε ένα υγιές και ασφαλές τραπεζικό σύστημα. Σήμερα, με αυτήν την Πιστωτική Γραμμή των 190 εκατ. ευρώ και την σύμβαση που θα υπογράψουμε ύψους 80 εκατ. ευρώ, κάνουμε ένα ακόμα βήμα για να στηρίξουμε την βιώσιμη την αεροφόρο Ανάπτυξη της χώρας μας.

Κύριε αντιπρόεδρε, ορθά το είπατε ότι η ενέργεια, το περιβάλλον, η διαχείριση των υδάτων και των απορριμμάτων, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, οι έξυπνοι μετρητές, η εξοικονόμηση ενέργειας, η άρση απομόνωσης των νησιωτικών περιοχών μέσα από την ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα, αποτελούν -και πρέπει να αποτελούν- κορυφαίες αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας.

Η Ρόδος ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, τα τελευταία 20 χρόνια παλεύει, παλεύουμε όλοι μαζί, να ξεπεράσουμε την γραφειοκρατία και την υστέρηση, προκειμένου να απόκτηση μια ευρωπαϊκή ενεργειακή αυτάρκεια. Τα τελευταία δύο χρόνια επισκέφτηκα ισάριθμες φορές την Ρόδο, προκειμένου με την ταυτόχρονη ιδιότητα και του Υπουργού Ενέργειας αλλά και του Υπουργού Περιβάλλοντος, να προωθήσουμε την επένδυση της ΔΕΗ και παράλληλα να αδειοδοτήσουμε περιβαλλοντικά αυτήν την παρέμβαση. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σύνθετες είναι αυτές οι διαδικασίες. Χαίρομαι, γιατί σήμερα και συμβολικά ολοκληρώνουμε την συγκεκριμένη δράση.

Θα υποκύψω στον πειρασμό να διαβάσω και τα άλλα νησιά, τα οποία με βάση την σύμβαση που υπογράφουμε σήμερα μπορούν να κοιτούν αισιόδοξα το μέλλον. Το κάνω γιατί συνήθως τα νησιά αυτά τα θυμόμαστε, είτε σε εποχές καλοκαιριού για να πάμε διακοπές, είτε σε εποχές που ξεσπά κάποια κρίση. Έχει μεγάλη σημασία να θυμόμαστε αυτά τα νησιά και να νοιαζόμαστε για την ενεργειακή τους επάρκεια και την παροχή αξιοπρεπών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες, σε τέτοιες εποχές, που δεν υπάρχει ούτε κρίση ούτε τουρισμός.

•         Σαντορίνη, ο νούμερο ένα παγκόσμιος τουριστικός προορισμός
•         Λέσβος
•         Σάμος
•         Κάλυμνος
•         Σέριφος
•         Κύθνος
•         Λήμνος
•         Σκύρος
•         Κως
•         Κάρπαθος
•         Ικαρία
•         Αστυπάλαια
•         Οθωνοί
•         Ερικούσες
•         Δονούσα
•         Μεγίστη
•         Ανάφη.

Τα νησιά αυτά, λοιπόν, τα θυμόμαστε και τώρα που έχουμε υποχρέωση να τους εξασφαλίσουμε την ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα. Το 2016 θα έχουμε ολοκληρώσει την ηλεκτρική διασύνδεση ενός μεγάλου μέρους των Κυκλάδων , δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα της Άνδρου, της Νάξου, της Σύρου, της Τήνου και της Μυκόνου.

Έχουμε υψηλό βαθμό ωριμότητας για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα, ένα έργο προϋπολογισμού της τάξης των 800 εκατ. ευρώ, το οποίο έχουμε εντάξει στα Διευρωπαϊκά Ενεργειακά Δίκτυα Κοινού Ενδιαφέροντος στα λεγόμενα PCI’s, και ταυτόχρονα δρομολογούμε όλες τις διαδικασίες για την άμεση εισαγωγή των έξυπνων μετρητών στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, έτσι ώστε ο πολίτης, ο καταναλωτής, το νοικοκυριό, να μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση του και ταυτόχρονα να κάνει εξοικονομήσεις ενέργειας.

Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
επιτρέψτε μου με αφορμή την σημερινή πολύ θετική και δημιουργική πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει, να ανοίξω δημόσια ένα θέμα το οποίο συζητούμε στα συμβούλια Υπουργών Ενέργειας – Περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα έχουμε επίσης αρχίσει να το συζητούμε με εσάς και τις Υπηρεσίες σας. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στο μεγάλο ζήτημα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μια δράση περιβαλλοντική, ενεργειακή, οικονομική, αναπτυξιακή, μια δράση καταπολέμησης της ανεργίας, που δεν έχει πάρει δυστυχώς μέχρι σήμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο την σπουδαιότητα που της αναλογεί. Εμείς σε αυτόν τον τόπο, ξεκινήσαμε πριν λίγα χρόνια ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες, το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», και στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 θα εξαντλήσουμε τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που έχει η πατρίδα μας. Ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, στα νοικοκυριά, στα σπίτια, στα δημόσια κτίρια και τον δημοτικό φωτισμό, ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, ώστε να μειώσουμε το ενεργειακό τους κόστος.

Ελπίζω λοιπόν, ότι σύντομα θα έχουμε την δυνατότητα τα δύο μέρη, η Ελληνική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, να συνομολογήσουμε δράσεις οι οποίες θα μας διευκολύνουν να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό που μπορούμε να διαθέσουμε στην ελληνική οικονομία για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αφού και οι 2 πλευρές έχουμε στο μυαλό μας κάτι πολύ απλό : οι επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας έχουν το χαρακτηριστικό ότι πρώτον, μπορούν να γίνουν άμεσα και να ολοκληρωθούν σε διάστημα λίγων μηνών και δεύτερον, έχουν το τεράστιο πλεονέκτημα ότι είναι οι ενεργειακές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν τον μεγαλύτερο αριθμό  νέων θέσεων εργασίας. Με κάθε 1 εκατ. Ευρώ στην εξοικονόμηση ενέργειας δημιουργούνται 25 νέες θέσεις απασχόλησης. Νέες θέσεις εργασίας ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της οικοδομής, όπου η χώρα μας όπως και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου έχουν σοβαρά προβλήματα.

Έχουμε την δυνατότητα με αισιοδοξία να κοιτούμε το μέλλον και να ελπίζουμε ότι πάρα πολύ σύντομα θα ξαναβρεθούμε σε μια ανάλογη τελετή, που θα είναι ταυτόχρονα ένα μήνυμα εμπιστοσύνης προς τον ελληνικό λαό, προς την ελληνική κοινωνία και οικονομία, αλλά επίσης ένα ισχυρό μήνυμα προς τους υπόλοιπους 27 Ευρωπαίους εταίρους μας, ότι αυτός εδώ ο τόπος χαράζει πολιτικές πρωτοποριακές, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο επίπεδο διαβίωσης για τους πολίτες του τόπου και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Σχόλια