Το υβριδικό όχημα μηδενικών ρύπων παρουσιάστηκε από το ΕΜΠ

0
6

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη και Δοκιμαστική Λειτουργία Καινοτόμου Υβριδικού Οχήματος Μεταφοράς Προσωπικού Μηδενικής Εκπομπής Ρύπων» [ΥΒ.Ο.Μ.Ε.Ρ.] με κωδικό 09ΣΥΝ-51-988 από τους εταίρους του έργου.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και παρευρέθηκαν καθηγητές, φοιτητές και εκπρόσωποι εταιρειών και φορέων που ενδιαφέρονται για τον κλάδο της ηλεκτροκίνησης και τις προσπάθειες της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.

Η Ομάδα Έργου, που αποτελείται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων, Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τις εταιρείες ΕΛΒΟ ΑΒΕ, Miltech AΕ, Tropical AE και OPUS AE, παρουσίασε το ερευνητικό και πειραματικό έργο που πραγματοποιήθηκε καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησής του, και έγινε επίδειξη του τελικού Ηλεκτροκίνητου Οχήματος μεταφοράς προσωπικού που προέκυψε από τη μετατροπή συμβατικού.

Το όχημα φέρει σύστημα ηλεκτρικής κίνησης σχεδιασμένο και κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες φορείς. Σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν συμβατά μεταξύ τους υποσυστήματα για τον κινητήρα, τον έλεγχο και την τροφοδοσία του οχήματος.

Τα υποσυστήματα συναρμολογήθηκαν σε υφιστάμενο αμάξωμα, ώστε να προκύψει ένα ασφαλές ηλεκτροκίνητο και καινοτόμο ηλεκτρικό όχημα. Έχει βάρος 2.950 κιλά, χάρη στον ηλεκτροκινητήρα ονομαστικής ισχύος 60 kW μπορεί να επιτύχει μέγιστη ταχύτητα 80 χλμ/ώρα και η αυτονομία του μπορεί να ανέλθει σε 75 χιλιόμετρα σε κυκλοφοριακές συνθήκες πόλης.

Η παραχθείσα τεχνογνωσία καταγράφηκε σε Οδηγό Μετατροπής, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση εργατικού δυναμικού για τη μετασκευή συμβατικών οχημάτων σε ηλεκτρικά. Την ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό του ο υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης Μανιάτης, ενώ ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των προσπαθειών και δυνατοτήτων ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.), κ. Γ. Αγερίδη.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου http://www.electricbus.gr. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και Συντονιστή του έργου Καθηγητή Α. Κλαδά (τηλ: 2107723765, email: kladasel@central.ntua.gr).

Το έργο εντάσσεται με κωδικό αριθμό 09ΣΥΝ-51-988 στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» που υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) – στα οποία ανήκουν οι πέντε  Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.

Σχόλια