Στην Ελλάκτωρ το λιγνιτωρυχείο της Βεύης

0
12

Υπεγράφη η «Σύμβαση Μίσθωσης Δικαιώματος Έρευνας και Εκμετάλλευσης Δημόσιου Λιγνιτοφόρου Χώρου στη περιοχή Βεύης, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας» με μισθωτή την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης αποτελεί το τελευταίο βήμα μιας σειράς διαδικασιών για την επαναλειτουργία του λιγνιτωρυχείου της Βεύης, που θα ολοκληρωθεί πλήρως με την κύρωση της σύμβασης από την Ολομέλεια της Βουλής.

Η επαναλειτουργία του λιγνιτωρυχείου της Βεύης στη Φλώρινα θεωρείται ως εξαιρετικά σημαντική, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και συνολικά για τη χώρα.

ΥΠΕΚΑ και Ελλάκτωρ χαρακτηρίζουν το λιγνιτωρυχείο της Βεύης ως πολύ σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα για την  απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, διασφαλίζοντας περαιτέρω την ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας.

Με την επαναλειτουργία του λιγνιτωρυχείου δημιουργούνται σχεδόν 500 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και σχεδόν 2.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.

Ενώ, είναι πολύ σημαντικές και οι άμεσες ωφέλειες για το Δημόσιο:

*Στα δεκαπέντε μισθωτικά έτη που προβλέπονται αρχικά, τα άμεσα καθαρά έσοδα από μισθώματα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο.

*Ταυτόχρονα, ο μισθωτής ενθαρρύνεται για τη μέγιστη αξιοποίηση του κοιτάσματος με τις βέλτιστες πρακτικές ενώ διασφαλίζονται τα έσοδα του Δημοσίου για το ύψος ελάχιστης παραγωγής.

Οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις του μισθωτή δεν περιορίζονται στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά περιλαμβάνουν και επιπλέον πρόσθετες υποχρεώσεις που ανέρχονται για την δεκαπενταετία σε πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ.

*Επιπλέον, ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί σε ερευνητικές εργασίες ύψους άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ.

*Τέλος, ο μισθωτής οφείλει να προχωρήσει μέσα στην πρώτη πενταετία σε δαπάνες μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού άνω των 28 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως τονίζει η Ελλάκτωρ, η επαναλειτουργία του λιγνιτωρυχείου είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και συνολικά για τη χώρα, αφού διασφαλίζει περαιτέρω την ενεργειακή επάρκεια της.

 

Σχόλια