O Eco-Safe Digester μετατρέπει τα απόβλητα τροφίμων σε λύματα για την αποχέτευση [pics]

0
6

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) περίπου το ένα τρίτο της ποσότητας τροφίμων που παράγεται κάθε χρόνο στον κόσμο καταλήγει στις χωματερές σε κάποιο σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στον αναπτυσσόμενο κόσμο οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στα μεσαία στάδια της διαδρομής από την παραγωγή στην κατανάλωση, δηλαδή κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά. Αντίθετα, στον ανεπτυγμένο κόσμο το βάρος της απόρριψης τροφίμων φέρουν οι “χορτασμένοι” τελικοί καταναλωτές.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει αυτό το εκρηκτικό πρόβλημα, η αμερικανική εταιρεία BioHitech που εδρεύει στη Νέα Υόρκη ανάπτυξε μια συσκευή που διασπά τα απόβλητα τροφίμων σε λύματα. Το σύστημα συνδέεται με το διαδίκτυο και παρέχει δεδομένα στην εταιρεία που της επιτρέπουν να παρακολουθήσει και να βελτιώσει την απόδοση των συστημάτων.

Η συσκευή με την ονομασία Eco-Safe Digester είναι μια μονάδα αερόβιας χώνευσης που στόχο έχει να συμβάλλει στη μείωση των ποσοτήτων τροφίμων που καταλήγουν στις χωματερές.

Η BioHiTech συγκρίνει το “χωνευτήρι” με ένα “μηχανικό στομάχι” εντός του οποίου ένας ιδανικός συνδυασμός θερμότητας, υγρασίας και οξυγόνου διευκολύνει τους μικροοργανισμούς να αναπτυχθούν και να διασπάσουν τα απόβλητα.

Με την εξαίρεση μεγάλων οστών, οστράκων και σκληρών φλουδών φρούτων όπως ο ανανάς, το σύστημα διασπά όλα τα τρόφιμα, τα μετατρέπει σε λύματα και τα διοχετεύει στην αποχέτευση. Με αυτό τον τρόπο, τα απόβλητα τροφίμων δεν καταλήγουν σε δύσοσμα απορριμματοφόρα ούτε γεμίζουν τις χωματερές.

Η μεγαλύτερη συσκευή BioHitech καταναλώνει 1.135 λίτρα πόσιμου νερού και απελευθερώνει από 1.514 ως 1.893 λίτρα λυμάτων όταν λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

—Biobrain

Πίσω από το μεταλλικό κέλυφος του BioHitech βρίσκεται ένας ψηφιακός εγκέφαλος, το σύστημα Biobrain, το οποίο εντοπίζει τάσεις και ανεπάρκειες που συμβάλλουν στην αύξηση των αποβλήτων, επιτρέποντας στους πελάτες να κατανοήσουν τις πηγές του “κακού”¨και να λάβουν μέτρα μείωσης των ποσοτήτων που πετάνε στα σκουπίδια.

Το εν λόγω αναλυτικό εργαλείο παρέχει στους τεχνικούς πληροφορίες σχετικά με τους ρυθμούς χώνευσης, τη χρήση της συσκευής, το ποσοστό εκμετάλλευσης της συσκευής, τις ώρες λειτουργίας, τυχόν ζητήματα συντήρησης κ.ά. Εάν προκύψουν προβλήματα ή ανωμαλίες στη λειτουργία, η εταιρεία ειδοποιείται αυτομάτως μέσω διαδικτύου και προχωρά στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Το σύστημα ενσωματώνει επίσης αρχές των “μηχανών που μαθαίνουν” για να βελτιστοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να παράσχει ανάδραση σε τεχνικούς και χρήστες σχετικά με διάφορα ζητήματα και ανάγκες, ώστε να προσαρμοστεί κατά περίπτωση.

Η μηχανή προορίζεται μάλλον για εμπορικούς πελάτες και αποτελεί ένα καλό μέσο προώθησης περιβαλλοντικά φιλικών ενεργειών.

Σε κάθε περίπτωση, για όσους από εμάς θεωρούμε τα μηχανήματα αυτού του είδους υπάρχει πάντα ο κάδος της κομποστοποίησης για τα υπολείμματα των τροφίμων που δεν καταναλώνουμε.

econews

Σχόλια