Η Κρήτη στη συνάντηση για τη Γαλάζια Ενέργεια στη Μεσόγειο

0
14

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου BLUENE που αφορά την Γαλάζια Ενέργεια στη Μεσόγειο και η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Νοεμβρίου στη Ρώμη συμμετείχε το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης .

Η «Γαλάζια Ενέργεια» αποτελεί συστατικό στοιχείο της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και είναι στις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Στο έργο αυτό συμμετέχουν το συντονιστικό όργανο 32 Ιταλικών Πανεπιστημίων που ασχολούνται με την Γαλάζια Ανάπτυξη όπως επίσης η Ισπανία, η Κροατία και η Ελλάδα μέσω του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης επιστήμονες από τη Δανία, Πορτογαλία, Ελλάδα καθώς και από την Συνδιάσκεψη των Παράκτιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR).

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ωριμότητα των διαφόρων τεχνολογιών και οι ιδιαιτερότητες τους στο Μεσογειακό χώρο, η αποτίμηση των πιλοτικών και λειτουργούντων εγκαταστάσεων, το νομοθετικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο, τα οφέλη για τις παράκτιες και νησιωτικές περιφέρειες, η γαλάζια ενεργειακή καινοτομία σε σχέση με τα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα και με τις επιχειρήσεις, τα δυνητικά «κλάστερ», οι συνέργειες με άλλες δραστηριότητες, οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις επόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων και στα υφιστάμενα «Σύμφωνα Εταιρικής Σχέσης» καθώς και στην πρωτοβουλία της Μακροπεριφέρειας «Αδριατική – Ιόνιο» όπου η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για την «γαλάζια ανάπτυξη» της Μακροπεριφέρειας κ.λ.π..

Πολλά από τα θέματα αυτά αφορούν την ανάπτυξη της Κρήτης π.χ. η θαλάσσια χωροταξία σε συνδυασμό με τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, η καινοτόμος ανάπτυξη των λιμανιών, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η γαλάζια βιοτεχνολογία, οι γαλάζιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι καθώς και η συστηματική αξιοποίηση μελετών και δεδομένων που αφορούν και στην περιοχή της Κρήτης. Στις εργασίες και συζητήσεις έλαβε μέρος ο Διευθυντής του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Ζωγραφάκης.

Σχόλια