Πόσο κοστίζει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; – Έρευνα του CSE

0
599

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα το κόστος και τις δαπάνες των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη έρευνα στη χώρα μας που προσεγγίζει το θέμα των δαπανών της ΕΚΕ ποσοτικά και ασχολείται και με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές εταιρίες στην ενσωμάτωση πρακτικών ΕΚΕ. H έρευνα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI).

Η έρευνα διεξήχθη μέσω ενός στοχευμένου ερωτηματολογίου με σημείο αναφοράς ελληνικές εταιρείες που εξέδωσαν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας (Απολογισμοί ΕΚΕ) την περίοδο 2012-2014 βάση GRI (Global Reporting Initiative).Οι εταιρείες αυτές είναι πολυεθνικές (21%), μεγάλες εθνικές (60%), και μικρομεσαίες (19%). Ανήκουν κυρίως στους κλάδους της ενέργειας (12%), των οικονομικών υπηρεσιών (12%), βιομηχανία (12%), στα τρόφιμα/ποτά (10%) και στις τηλεπικοινωνίες (10%).

Ένα θετικό συμπέρασμα από την έρευνα είναι ότι παρά την πολυετή οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, το 67% των εταιρειών διατήρησαν σταθερά τα έξοδα τους για ενέργειες ΕΚΕ, ενώ 17% των εταιριών το αύξησε.

Για το προσεχές μέλλον, ποσοστό 83% των εταιρειών σκοπεύουν να διατηρήσουν τις δαπάνες ΕΚΕ στα ίδια επίπεδα, ενώ το υπόλοιπο 17% σκοπεύει να τις αυξήσει. Το ποσοστό αύξησης θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο αν είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες σταθεροποίησης και αναθέρμανσης της ελληνικής οικονομίας.

Η συνολική δαπάνη των εταιρειών που στόχευσε η  έρευνα εκτιμάται ότι ανέρχεται ετησίως σε περίπου 55  εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ένα μέσο ποσοστό επί του κύκλου εργασιών αυτών των εταιριών της τάξεως του 0.085% (±20%) ποσοστό όχι ιδιαίτερα υψηλό  βάση συγκρίσεως με βέλτιστες πρακτικές και διεθνείς νομοθεσίες.

O Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας, Νίκος Αυλώνας δήλωσε πως «είναι σημαντικό ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση των εταιρειών ως προς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και εκτιμούμε ότι η έρευνα θα αναδείξει περισσότερο την ανάγκη της μέτρησης των ωφελειών από τα υπάρχοντα προγράμματα και δαπάνες ΕΚΕ  ώστε οι εταιρείες να την ενσωματώσουν περισσότερο στη στρατηγική τους» .

Αναφορικά με τα σημαντικότερα εμπόδια για την ενσωμάτωση ή περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΚΕ στις εταιρείες, στην πρώτη θέση (50%) βρίσκεται η έλλειψη μέτρησης ποσοτικών αποτελεσμάτων/οφελών από κάθε ενέργεια και η γενικότερη αβεβαιότητα για τα κέρδη/οφέλη από τις ενέργειες ΕΚΕ.

Ποσοστό 35% των εμποδίων πηγάζουν από τη λειτουργία, την πολιτική και τη γενικότερη κατάσταση της εταιρείας (έλλειψη προσωπικού, κινήτρων υπαλλήλων, χρημάτων, χρόνου, υποστήριξης, κλπ), ενώ σημαντική είναι και η έλλειψη ενός νομοθετικού πλαισίου (6%). Αξίζει να σημειωθεί  ότι  υπάρχουν διεθνείς μεθοδολογίες, όπως το SROI (Social Return on Investment) και άλλες μέθοδοι μέτρησης των ωφελειών που προκύπτουν από την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ που δεν φαίνεται να είναι γνωστές στην πλειονότητα των επιχειρήσεων.

Διαβάστε εδώ την Έρευνα κόστους ΕΚΕ.

Σχόλια