Υδροηλεκτρικό Μεσοχώρας: κατατέθηκε η περιβαλλοντική μελέτη

0
72

Κατατέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας, κατόπιν εντολών του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, προς τη ΔΕΗ.

Η συγκεκριμένη ΜΠΕ εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα από τα πρόσφατα εγκριθέντα Σχέδια Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας και πρόκειται άμεσα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως ανέφερε ο κ. Μανιάτης «το ΥΠΕΚΑ, με βάση τα πρόσφατα εγκριθέντα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας και Δυτικής. Ελλάδας και συμμορφούμενο πλήρως με την απόφαση του ΣτΕ για τα έργα επί του ποταμού Αχελώου, έδωσε σχετικές εντολές προς τη ΔΕΗ Α.Ε. για την εκπόνηση και υποβολή ΜΠΕ για το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας.

Το έργο αξιοποιεί τα νερά του Αχελώου για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και τα επαναφέρει στη φυσική κοίτη του ποταμού.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο θα παράγει 360 γιγαβατώρες ετησίως. Αντιστοιχεί με το 10% της συνολικής παραγόμενης υδροηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Θυμίζω πως για το έργο της Μεσοχώρας έχουν ήδη στο παρελθόν επενδυθεί 283 εκατομμύρια ευρώ και για την ολοκλήρωσή του απαιτούνται άλλα 110 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα και θα καλυφθούν από τη ΔΕΗ.

Το ΥΠΕΚΑ με τις ενέργειες του προωθεί αποφασιστικά την ολοκλήρωση και λειτουργία ενός έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα συμβάλλει στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και μάλιστα με ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, συμβάλλοντας παράλληλα στους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Διεθνή Κοινότητα για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».

Στην κατασκευή του υδροηλεκτρικού αντιτίθεται η κίνηση πολιτών «Αχελώου Ρους» που θεωρεί ότι το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο εκποίησης των υδάτινων πόρων της περιοχής.

Σχόλια