Η έρευνα, η οικονομική ανάπτυξη και ο ρόλος των μεταφορών – ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ

0
514

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 η Ετήσια Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Έρευνας στις Μεταφορές, των Οργανισμών-μελών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ινστιτούτων Μεταφορών ECTRI1 (European Conference of Transport Research Institutes), που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Η Σύνοδος έγινε υπό την προεδρία του Διευθυντή του ΙΜΕΤ και προέδρου του Οργανισμού ECTRI, κου Γεώργιου Γιαννόπουλου και περιελάμβανε δύο «κλειστές συνεδρίες, όπου συζητήθηκαν θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού αυτού Οργανισμού και δύο «ανοικτές» Συνεδρίες, όπου μίλησαν διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές πάνω σε δύο ενότητες: «Κλιματική Αλλαγή και Μεταφορές» και «Η συμβολή της έρευνας στην οικονομική ανάπτυξη».

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων νέα στοιχεία σχετικά με τις εξελίξεις στις επιπτώσεις των μεταφορών στην κλιματική αλλαγή, αλλά και το πώς η έρευνα και καινοτομία στο χώρο των Μεταφορών μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου.

Πιο συγκεκριμένα ο ακαδημαϊκός και αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), κος Χρήστος Ζερεφός αναφέρθηκε στο αδιαμφισβήτητο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής αλλά και τα κεντρικά γενεσιουργά αίτια του φαινομένου του θερμοκηπίου, το οποίο συνδέεται άμεσα με αυτή. Ειδικότερα, κάνοντας αναφορά στην Ελλάδα, υπογράμμισε τον κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων, που δημιουργείται από την αύξηση της θερμοκρασίας, τη μείωση των βροχοπτώσεων και την αύξηση της στάθμης της θάλασσας και έδωσε έμφαση στην ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της κατάστασης.

Αν αυτή δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα με μέτρα προσαρμογής στις νέες συνθήκες, και σύμφωνα με μελέτη που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) το συνολικό κόστος για την Ελληνική οικονομία αναμένεται να ανέλθει στα περίπου 700 δις ευρώ, ένα ποσό που εκτιμάται ότι μπορεί να μειωθεί στα 450 δις ευρώ με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Την επόμενη μέρα στη θεματική ενότητα: «Η έρευνα και καινοτομία ως κίνητρο για την οικονομική ανάπτυξη», ο ακαδημαϊκός κος Σταμάτιος Κριμιζής κάνοντας αρχικά μία αναφορά στο μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων ερευνητών με επιρροή στα επιστημονικά δρώμενα παγκοσμίως (είναι στο 3%) σε σχέση με το μικρό –αναλογικά ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο πληθυσμός της Ελλάδας σε παγκόσμια κλίμακα, που ανέρχεται σε 0,15%-0,20% -, τόνισε τη διαφυγή των περισσοτέρων εξ’ αυτών (85%) σε χώρες του εξωτερικού.

Οι χώρες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη έχουν και το μεγαλύτερο ποσοστό σε επενδύσεις στην έρευνα (R&D), συνεπώς οι επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία αποτελούν και βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και εξόδου από την ύφεση. Τέλος, αναφέρθηκε λεπτομερώς στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ) και τα κέρδη που αναμένονται να προκύψουν για την Ελλάδα με την ανάκαμψη της οικονομίας, την ανάδυση νέας βιομηχανικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ανανέωση και αναπλήρωση κρίσιμων ανθρωπίνων πόρων, και τη δημιουργία μιας ερευνητικής βάσης, που θα καθοδηγήσει το σχεδιασμό μιας νέας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πάτρας και υπεύθυνος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών «Corallia» κος Βασίλειος Μακιός, υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι το σημαντικό είναι να αναζητηθεί εκείνη η ιδέα που θα φέρει «προστιθέμενη αξία» στη χώρα ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει τον πολύ σημαντικό ρόλο της κινητοποίησης της νεολαίας με κύριο εργαλείο τη δραστηριοποίηση μέσα από τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) για να παρουσιάσει στη συνέχεια την αποστολή και τους στόχους του «Corallia».

Αμέσως μετά, ο Διευθυντής Τεχνολογίας της εταιρείας G4S Telematix κ. Χρονόπουλος, αφού τόνισε ότι όλες οι χώρες έχουν αντιληφθεί ότι η επένδυση στην έρευνα μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ τους, παρουσίασε τις εφαρμογές από τη συνεργασία της G4S με το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, επισημαίνοντας τον κρίσιμο ρόλο του Ινστιτούτου, το οποίο «έδωσε λύσεις και βοήθησε την εταιρεία στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων για τους πελάτες της», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο καθηγητής κος Γεώργιος Γιαννόπουλος επεσήμανε την τεράστια σημασία του τομέα των Μεταφορών για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την πανευρωπαϊκή αναγνώρισή του ως μοχλό και βάση για την ευημερία, συνοχή, και πρόοδο της ΕΕ αφού αποτελεί και τον βασικό αποδέκτη ερευνητικών κονδυλίων σε όλα τα μέχρι σήμερα προγράμματα της ΕΕ καθώς και στα εθνικά προγράμματα έρευνας όλων των χωρών μελών της.

Σχόλια