Ανακύκλωση: εκπαιδευτικά προγράμματα από την ΕΕΑΑ

0
842

Την ορθή και συνεχή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση συσκευασιών, με στόχο την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής τους συνείδησης αλλά και την ενθάρρυνση της δράσης έχει ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής της η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΕΕΑΑ δίνει προτεραιότητα στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που υλοποιεί στο πλαίσιο του σχεδιασμού που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία συμβάλλουν ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς για την αξία της ανακύκλωσης στη ζωή μας.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

1. «Ανακύκλωση στα Σχολεία-Αλλάζοντας Συμπεριφορές»

Τα τελευταία 8 χρόνια, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η ΕΕΑΑ διεξάγει με επιτυχία το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ανακύκλωση στα Σχολεία-Αλλάζοντας Συμπεριφορές» σε εκατοντάδες Δημοτικά σχολεία και Γυμνάσια ολόκληρης της χώρας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την τοποθέτηση μικρών Μπλε Κάδων στα σχολεία ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση συσκευασιών, ενώ παράλληλα οργανώνονται και πραγματοποιούνται ειδικές εκπαιδευτικές παρουσιάσεις από εξειδικευμένους συνεργάτες.

Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι τώρα συμμετέχουν συνολικά περισσότερα από 1200 σχολεία στο πρόγραμμα, στα οποία έχουν τοποθετηθεί ήδη σχεδόν 1000 Μπλε Κάδοι. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο για το 2014 έχουν προγραμματιστεί και διενεργούνται σταδιακά 1.300 εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχολεία των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν τοποθετηθεί σχεδόν 350 Μπλε Κάδοι, οι οποίοι καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των σχολείων για ορθή ανακύκλωση των συσκευασιών. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να συμμετέχουν καθημερινά στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

2.  «Ανακάλυψε κι εσύ πώς να ανακυκλώνεις σωστά στον μπλε κάδο»

Η ΕΕΑΑ, σε συνέχεια της επιτυχίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εγκαινιάζει το νέο Εκπαιδευτικό της Πρόγραμμα «Ανακάλυψε κι εσύ πώς να ανακυκλώνεις σωστά στον Μπλε Κάδο», εγκεκριμένο επίσης από το Υπουργείο Παιδείας. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από 5 διδακτικές ενότητες όπου, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, ο Μπλε Κάδος μετατρέπεται σε ήρωα – πρεσβευτή της ανακύκλωσης και αποκαλύπτει στα παιδιά τα μυστικά για την ανακύκλωση και τα οφέλη της.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση για την παρουσίαση της ανακύκλωσης σε παιδιά του Δημοτικού με βιωματικό τρόπο, με χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών όπως παιχνίδια, ασκήσεις, δημιουργική απασχόληση και παιχνίδια ρόλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα παρέχει αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο υλικό με συγκεκριμένες οδηγίες προς το δάσκαλο και στάλθηκε σε όλα τα σχολεία της χώρας (περίπου 5.000 σχολικές μονάδες). Το ενημερωτικό υλικό του προγράμματος αποτελείται από ειδικό πακέτο που περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεται ο εκπαιδευτικός για την άρτια εφαρμογή του προγράμματος, όπως χρονοδιάγραμμα και πλάνο μαθημάτων ανακύκλωσης συσκευασιών, αναλυτικό οδηγό μαθημάτων με βοηθήματα, ενημερωτικό έντυπο για την ανακύκλωση συσκευασιών, αφίσα και εκπαιδευτικό βίντεο.

Ακολουθώντας νέες τεχνολογίες που δρουν επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, η ΕΕΑΑ πρωτοπορεί διαμορφώνοντας ένα ειδικά σχεδιασμένο ιστοχώρο (www.mplekas.com). Από εκεί ο εκπαιδευτικός μπορεί να αντλήσει υλικό και επιπρόσθετες πληροφορίες, αλλά και να παραπέμψει τους μαθητές που επιθυμούν να κατεβάσουν κάποιο από τα ειδικά διαμορφωμένα παιχνίδια για περαιτέρω ενασχόληση στο σπίτι τους, προκειμένου να προσεγγίσουν με πιο δημιουργικό τρόπο τη διαδικασία αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕΑΑ έχει ως βασικό στόχο την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών μέσω της αλληλεπίδρασής τους με τον εκπαιδευτικό, με σκοπό την ενημέρωση για την ανακύκλωση και τα οφέλη της, την ανάδειξή της ως την πιο αποτελεσματική λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας, καθώς και την επισήμανση ορθών πρακτικών για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Λόγω του έντονα διαδραστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα του προγράμματος, η ανταπόκριση των μαθητών στο νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της ΕΕΑΑ είναι ιδιαίτερα υψηλή. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τη βάσιμη πεποίθηση ότι οι μαθητές της χώρας, με τη σωστή ενημέρωση, έχουν τις προϋποθέσεις να συγκροτήσουν μια περιβαλλοντικά ευσυνείδητη γενιά.

Σχόλια