Αιολική ενέργεια: στην Κίνα η ισχύς στις ΗΠΑ η παραγωγή

0
4

Σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, οι ΗΠΑ και όχι η Κίνα είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή αιολικής ενέργειας σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EWEA).

Το συμπέρασμα πηγάζει από τη σύγκριση της συνδεδεμένης με το δίκτυο και όχι της απλώς εγκατεστημένης ισχύος.

Σύμφωνα με την AWEA, οι ΗΠΑ είναι ο παγκόσμιος ηγέτης από το 2008, αφού οι ανεμογεννήτριες έχουν διοχετεύσει από τότε 167 Τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Αντίθετα, η Κίνα έχει παράξει 138 Τεραβατώρες κατά το ίδιο διάστημα.

Σε όρους εγκατεστημένης ισχύος, τόσο σε επίγεια όσο και σε υπεράκτια αιολικά συστήματα, η Κίνα είναι ο παγκόσμιος ηγέτης με 90 Γιγαβάτ έναντι 60 Γιγαβάτ στις ΗΠΑ.

Η εξήγηση πίσω από αυτή τη δυσαρμονία είναι ότι η Κίνα έχει επενδύσει τα μέγιστα στη δημιουργία νέων αιολικών υποδομών αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την ανάπτυξη δικτύων ώστε οι ανεμογεννήτριες να διοχετεύσουν την ενέργεια που παράγουν.

Επισημαίνεται ότι οι φοροελαφρύνσεις που ισχύουν στις ΗΠΑ ως βασικό εργαλείο υποστήριξης της αιολικής ενέργειας αποζημιώνουν τις παραγόμενες Μεγαβατώρες και όχι τα εγκατεστημένα Μεγαβάτ.

Τα στοιχεία της σύγκρισης προέρχονται από το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (International Energy Agency-IEA), το Παγκόμσιο Συμβούλιο Αιολικής Ενέργειας και την AWEA.

econews

Σχόλια