Μιχάλης Σπανός: απαιτείται κουλτούρα αειφορίας στην Ελλάδα – Ο ρόλος της Global Sustain

0
220

To econews συνάντησε τον διευθύνοντα εταίρο της Global Sustain, κ. Μιχάλη Σπανό, ενόψει της έκδοσης του επόμενου Yearbook της εταιρείας και του υπέβαλε ερωτήσεις σχετικά με την εταιρική υπευθυνότητα, τη θέση της αειφορίας στις σύγχρονες επιχειρηματικές πολιτικές και για την ελληνική πραγματικότητα.

Econews: Πώς θα χαρακτηρίζατε το παγκόσμιο τοπίο της αειφορίας;

Μ.Σ: Σήμερα, οι παγκόσμιες προκλήσεις θέτουν πολύπλευρα ζητήματα βιωσιμότητας του πλανήτη. Το περιβάλλον, η φτώχια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η οικονομική δυσπραγία είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που θα βρίσκει μπροστά της και καλείται να λύσει η νέα γενιά. Πλέον, η έννοια της αειφορίας από το επίπεδο του ιδεατού περνάει στο επίπεδο της επιτακτικής ανάγκης. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετές χώρες καταρτίζουν εθνικά σχέδια δράσης, αντιλαμβανόμενες τη σημασία της αειφορίας, αλλά και της λογοδοσίας, για την ευημερία και ανάπτυξη. Ομοίως, πολλές επιχειρήσεις προσεγγίζουν με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα της αειφορίας. Οι σημερινές συνθήκες επιβάλλουν την ηχηρή παρουσία των επιχειρήσεων στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι, ενώ όλο και περισσότερες υιοθετούν ένα συνολικά υπεύθυνο πρότυπο λειτουργίας, προσαρμόζοντας ανάλογα τη στρατηγική, τις δομές και τα οργανογράμματα.

Econews: Κατά πόσο οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τα θέματα εταιρικής υπευθυνότητας ;

Μ.Σ:Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες είναι τροχοπέδη για την ανάπτυξη της αειφορίας, καθώς προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις είναι η άμεση επιβίωση, αντιμετωπίζοντας τη σκληρή καθημερινότητα της ύφεσης. Αυτό ισχύει κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν την αειφορία και την εταιρική υπευθυνότητα ως ένα αποσπασματικό εργαλείο μάρκετινγκ και ως επιπρόσθετο κόστος και όχι ως μια επένδυση με μακροπρόθεσμα οφέλη. Τα τελευταία χρόνια, έχουν σημειωθεί σημαντικές ανατροπές στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ωστόσο οι επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει με σοβαρότητα στην υπευθυνότητα και την έχουν ενσωματώσει στην κουλτούρα τους, συνεχίζουν με το ίδιο σθένος τις προσπάθειές τους, κατανοώντας ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ η κοινωνία αλλά και το περιβάλλον έχουν την ανάγκη τους.

Econews:Ποιά είναι η δράση της Global Sustain;

Μ.Σ:Η Global Sustain, με γραφεία σε Αθήνα, Βρυξέλλες, Κολόμπο, Λονδίνο και Μελβούρνη, προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την αειφορία. Αποστολή της είναι η δημιουργία γνώσης, η έμπνευση και η υποστήριξη εταιριών και οργανισμών στην αειφορία, μέσα από τη συμβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την εκπαίδευση, με επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος – περιβάλλον – οικονομική ωφέλεια. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρίες, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επαγγελματικά σωματεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι συμβουλευτικές και on-line υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό newsletter, η διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, η ενότητα Members-to-Members, η ετήσια έκδοση Yearbook και το Sustainability Forum συμβάλλουν στη δυναμικότερη προβολή του αειφόρου έργου των μελών της Global Sustain, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ αυτών, της αγοράς και της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούν. H εταιρία συνεργάζεται, συμμετέχει και είναι μέλος διεθνών οργανισμών όπως UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investment (PRI), Global Reporting Initiative (GRI), Academy for Business in Society (ABIS), Social Value International κ.ά.

Econews: Τι θα προτείνατε ως λύση για την ανάπτυξη της αειφορίας στην Ελλάδα;

Μ.Σ:Η αειφορία στην Ελλάδα αρχίζει να αποκτά υπόσταση, σε συνάρτηση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποχρέωση δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από εταιρίες, ανοίγοντας τον δρόμο για την ευρεία υιοθέτηση της ΕΚΕ από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρίες θα πρέπει να δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με εργασιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και στοιχεία για ανθρώπινα δικαιώματα, διαφθορά και δωροδοκία. Η υποχρέωση αυτή απευθύνεται σε δημοσίου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις (π.χ. εισηγμένες επιχειρήσεις, τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, κ.ά.) που κατά μέσον όρο απασχολούν περισσότερους από 500 εργαζόμενους και είτε ο ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκ. ευρώ είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 40 εκ. ευρώ. Αναμένεται ότι πάνω από 6.000 επιχειρήσεις στην ΕΕ θα επηρεαστούν από αυτές τις αλλαγές και μόλις 150 περίπου στην Ελλάδα, αφού βέβαια ενσωματωθεί η Οδηγία στην εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, πέρα από τα νομοθετήματα, αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι κουλτούρα αειφορίας. Αυτή η κουλτούρα μπορεί να γίνει εφικτή μόνο μέσα από τη σύγχρονη και στοχευμένη εκπαίδευση, αλλά και τη σωστή και άρτια ενημέρωση. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η συνεργασία, στο πλαίσιο της οποίας ανταλλάσσονται ιδέες και ζυμώνονται κοινές δράσεις.

Econews:Τι πραγματεύεται η φετινή έκδοση Global Sustain Yearbook 2014/15 The Power of Collaboration?’

Μ.Σ:Δεδομένου ότι μέσα από τη συνεργασία προκύπτει η δημιουργία, η φετινή 8η έκδοση Yearbook με τίτλο «The Power of Collaboration», ασχολείται με τη δημιουργία συνεργιών σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, για την αντιμετώπιση οικουμενικών προκλήσεων.
Οι παγκόσμιες εξελίξεις και προσδοκίες σε θέματα οικονομίας, περιβάλλοντος και τεχνολογίας προκρίνουν τη συνεργασία ως απαραίτητο συστατικό της επιτυχημένης λειτουργίας οργανισμών, που δεν μπορούν να δράσουν μεμονωμένα. Οι συνεργασίες κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, ενώ ως προς τη μορφή ποικίλουν. Έτσι, συνέργιες μεταξύ επιχειρήσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, μεταξύ κρατών και κοινωνίας των πολιτών είναι το κλειδί για τη δημιουργία βιώσιμων λύσεων και κοινής αξίας για όλους τους stakeholders.

Το φετινό Yearbook θα εστιάσει σε θέματα όπως:
• Win-win συνεργασίες
• Συνεργασίες στο πλαίσιο του supply chain
• Αμοιβαία οφέλη μέσα από καινοτόμες στρατηγικές συνεργασίες
• Ανθρώπινα δικαιώματα και διαφάνεια
• Μέτρηση της πραγματικής αξίας της συνεργασίας
• Συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, ΜΚΟ και κυβερνήσεων
• Η επίδραση των συνεργασιών στους επιχειρηματικούς στόχους
• Συμμετοχή εργαζομένων σε συνεργατικές δράσεις
• Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των stakeholders
• Αποτελεσματική προβολή των συνεργασιών
• Συνέργιες για τους Στόχους Αειφορίας του ΟΗΕ – Sustainable Development Goals (SDGs)

Το Yearbook θα αναδείξει επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και στελέχη τους που ηγούνται σε θέματα συνεργασιών, δείχνοντας το δρόμο για την αειφόρο ανάπτυξη.

Επίσης, θα φιλοξενήσει έρευνες, μελέτες και απόψεις από κορυφαίους ειδικούς, νομπελίστες, ακαδημαϊκούς και αξιωματούχους διεθνών οργανισμών, οι οποίοι θα μοιραστούν το όραμά τους και τις γνώσεις τους για αυτό το καίριο ζήτημα, με ένα παγκόσμιο κοινό. Η έκδοση θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο και θα παρουσιαστεί στο παγκόσμιο κοινό σε ειδικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

econews

Σχόλια