Κρήτη: Ενέργεια από μικρές ανεμογεννήτριες και υδροστρόβιλους στο δίκτυο ύδρευσης του Μαλεβιζίου

0
49

Μικρές ανεμογεννήτριες σε γεωτρήσεις και υδροστρόβιλους στις εξόδους των δεξαμενών που διαχειρίζεται θα τοποθετήσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) στη Κρήτη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα θα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και θα  πιστώνονται ανάλογα οι λογαριασμοί ρεύματος.

Όπως μεταδίδει το prismanews, μέσω της εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών στις γεωτρήσεις όπου υπάρχουν ευνοϊκά ανεμολογικά στοιχεία, θα παράγεται το ρεύμα που απαιτείται για την άντληση του νερού.

Μέσω μικρών υδροστροβίλων στις θέσεις εξόδου των αγωγών ύδρευσης, θα υπάρχει εκμετάλλευση του περισσεύματος της ενέργειας που θα δημιουργείται (η υδραυλική ενέργεια θα μετατρέπεται σε ηλεκτρική), κατά τη διαδρομή του νερού από τις δεξαμενές στις θέσεις εξόδου των αγωγών, πριν δοθεί στο εκάστοτε δίκτυο διανομής (οικισμούς κλπ). Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει η καταγραφή των θέσεων όλων των δεξαμενών, θα ακολουθήσει η επιμέτρησή τους, η καταγραφή των δικτύων των αγωγών (διάμετρος, ποιότητα, διαδρομή, κλπ) και από την ανάλυση αυτών των στοιχείων, θα προκύψουν τα αποτελέσματα για την ποσότητα της παραγώμενης ενέργειας από κάθε σύστημα.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Κώστας Μαμουλάκης, τόνισε: «Η προστασία του περιβάλλοντος με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η οικονομία πόρων, αποτελούν βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής Μαλεβιζίου. Η προεργασία για τη συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ξεκινήσει από το 2013 και είμαστε πλέον στο στάδιο της προμελέτης. Σκοπεύουμε δε να ολοκληρώσουμε τάχιστα τις μελετητικές διαδικασίες, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιο στο συντομότερο δυνατό χρόνο και να καρπωθούν οι κάτοικοι του δήμου μας τα οφέλη του. Η πρωτοποριακή αυτή ενέργεια της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., όπως και άλλες που έχουν προηγηθεί όπως για παράδειγμα το σύστημα τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού των δικτύων, η μονάδα αφαλάτωσης και άλλες  δείχνουν την πρόοδο που έχουμε πραγματοποιήσει στον τομέα της διαχείρισης του πολυτιμότερου αγαθού του κόσμου, του νερού, αλλά και της εξοικονόμησης πολύτιμων φυσικών πόρων».

econews

Σχόλια