Αθήνα: ένα Κέντρο χωρίς άστεγους και μετανάστες οραματίζεται το ΥΠΕΚΑ

0
198

Υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία θεσμοθετείται το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας και πρόκειται στη συνέχεια να αποσταλεί στους συναρμόδιους Υπουργούς.

Το ΣΟΑΠ περιλαμβάνει ένα σύνθετο πρόγραμμα δράσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την ανατροπή της υποβάθμισης και την ανάδειξη του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και δεσμεύει τις Υπηρεσίες ως προς τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησής του.

Προσεγγίζει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη της πόλης και προβλέπει, πέραν των πολεοδομικών παρεμβάσεων, δράσεις οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Υλοποιείται για πρώτη φορά και οι παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και θα έχουν ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2021.

Για την ολοκλήρωση του Σχεδίου προηγήθηκε Διαβούλευση και πολύμηνη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, με τον συντονισμό του ΥΠΕΚΑ. Το σχέδιο έχει γίνει αποδεκτό από το Δήμο Αθηναίων, καθώς και από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, δήλωσε σχετικά:

«Η έγκριση του ΣΟΑΠ, καταδεικνύει την πολιτική μας βούληση να υλοποιήσουμε μια  στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Μόνο με τέτοιες δράσεις μπορούμε να κατακτήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον. Πρόκειται για ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο, ένα σχέδιο απολύτως ρεαλιστικό, καταστάλαγμα ευρύτατης διαβούλευσης και στενής συνεργασίας όλων των συναρμόδιων Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών, που ευχαριστώ θερμά για την συνδρομή τους στην προσπάθεια.

Το ΣΟΑΠ αποτελεί στην πράξη τη διέξοδο για να επιλύσουμε στρεβλώσεις δεκαετιών και να προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση όχι μόνο στην πόλη της Αθήνας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Μέσω του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης αντιμετωπίζουμε ολιστικά τα προβλήματα και προωθούμε σειρά δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Η πόλη αποκτά πλέον την οικονομική αναζωογόνηση και αίγλη που δικαιούται και οι πολίτες της την ποιότητα ζωής που τους αξίζει».

—Τι προβλέπει η ΣΟΑΠ

Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές προεκτάσεις του ΣΟΑΠ δίδεται έμφαση στην απόκτηση νέων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και στη συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του δικτύου των πεζοδρόμων, της αισθητικής αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού, καθώς και της λειτουργικής συναρμογής με τα οδικά Μαζικά Μέσα Μεταφορών και άλλα δίκτυα της πόλης.

Επίσης, δίδεται έμφαση στην ομαλή και ποιοτική διαχείριση της καθημερινότητας, όπως σε θέματα καθαριότητας, φωτισμού, αδέσποτων ζώων, γκράφιτι, στάθμευσης, αλλά και στη βιώσιμη κινητικότητα ως συστατικό στοιχείο της περιβαλλοντικά βιώσιμης και συνεκτικής πόλης και σχετίζεται κυρίως με σύγχρονα, μη ρυπογόνα Μαζικά Μέσα Μεταφορών και με τη μυϊκή -μη μηχανική- κίνηση στην πόλη, δηλαδή την κίνηση πεζή και το ποδήλατο.

Τέλος, η ΚΥΑ αναφέρει ότι δίδεται έμφαση στη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και στη βελτίωση και αναβάθμιση του υπάρχοντος πρασίνου της πόλης.

—Άστεγοι και μετανάστες

Ειδική μνεία γίνεται στην υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας η οποία αποδίδεται στην έντονη παρουσία και συγκέντρωση μεταναστών και αστέγων μετά την απομάκρυνση των οικογενειών.

Μάλιστα, οι συντάκτες της ΚΥΑ συνδέουν απευθείας το μεταναστευτικό ρεύμα με την αύξηση των παραβατικών συμπεριφορών στο Κέντρο της πόλης και την εγκατάλειψη μεγάλου μέρους του κτηριακού αποθέματος.

«Στα εγκαταλελειμμένα κτήρια του κέντρου συγκαταλέγεται μεγάλος αριθμός κτιρίων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που είτε παραμένουν κλειστά και αναξιοποίητα, είτε παρουσιάζουν συμπτώματα έντονης εγκατάλειψης και πολλές φορές καταλαμβάνονται από αστέγους, παράνομους μετανάστες και μετατρέπονται σε φυτώρια και καταφύγια παραβατικών ή αντικοινωνικών συμπεριφορών» αναφέρετι χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «η αδυναμία ανανέωσης και η συνεπαγόμενη υποβάθμιση του κτηριακού αποθέματος του κέντρου της Αθήνας οδήγησαν βαθμιαία στην εγκατάλειψη του κέντρου από τους γηγενείς κατοίκους του. Σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση της Περιφέρειας Αττικής τα εγκαταλελειμμένα κτήρια του κέντρου αριθμούν περίπου 400, στα οποία βρίσκουν καταφύγιο μετανάστες και τοξικομανείς».

Όσον αφορά στις υγειονομικές προεκτάσεις αυτής της κατάστασης, η ΚΥΑ αναφέρει ότι «η υπερσυγκέντρωση ανθρώπων σε ετοιμόρροπα, εγκαταλελειμμένα κτήρια χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής (ύδρευση – αποχέτευση), δημιουργούν ανθυγιεινές εστίες, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων της πρωτεύουσας μετά την απομάκρυνση των οικογενειών».

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ «σήμερα, ολόκληρες περιοχές, που αποτελούν ιστορικά ορόσημα και διαδρομές της Αθήνας, χαρακτηρίζονται από απαξίωση και εξαθλίωση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση της εγκληματικότητας/παραβατικότητας, του αριθμού των ανέργων, των αστέγων και των μεταναστών, έχει οδηγήσει σε “γκετοποίησή” τους και έχει αλλοιώσει τον κοινωνικό και πολιτισμικό τους χαρακτήρα. Πολλά από τα παραπάνω προβλήματα συνδέονται με την εκτός κλίμακας παρουσία αλλοδαπών, σε πολύ μεγάλο ποσοστό παράτυπων».

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αναβάθμιση του Κέντρου της πρωτεύουσας που περιλαμβάνονται στη ΣΟΑΠ θα εξεταστεί η «πρόταση απομάκρυνσης χώρων φιλοξενίας, περίθαλψης και σίτισης αστέγων από το κέντρο της Αθήνας και διαμόρφωση γενικών και ειδικών κριτηρίων για τη χωροθέτηση χώρων φιλοξενίας, περίθαλψης και σίτισης αστέγων, κέντρων πρώτης υποδοχής νεοεισερχομένων μεταναστών και κέντρων κράτησης υπό απέλαση μεταναστών με στόχο την διάχυσή τους στον αστικό ιστό».

econews

Σχόλια