Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την Πράσινη Γειτονιά [pics τώρα και μετά]

0
19

Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης για το Διαγωνισμό Κατασκευής του Έργου του ΥΠΕΚΑ «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», προϋπολογισμού πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και υλοποιείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που έχει και τον συνολικό συντονισμό του, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Με μια σειρά ενεργειακών παρεμβάσεων, ένα οικοδομικό τετράγωνο εργατικών πολυκατοικιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας μετατρέπεται σε μια σύγχρονη, βιώσιμη γειτονιά, «σχεδόν μηδενικού ισοζυγίου ενέργειας».

Κατά το σχεδιασμό του έργου ελήφθησαν σοβαρά υπόψη, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, οι εξειδικευμένες ανάγκες και προσδοκίες των άμεσα εμπλεκόμενων κατοίκων, ώστε να καλυφθούν ικανοποιητικά οι απαιτήσεις και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη τους, αλλά και να  εξασφαλισθεί η μελλοντική διαχείρισή του από τους ίδιους.

Οι  κάτοικοι, που ανήκουν στις ασθενείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού, μετά την ολοκλήρωση των έργων, θα επιβαρύνονται με σχεδόν μηδενικά έξοδα για την ικανοποίηση των βασικών βιοτικών αναγκών τους που συνδέονται με την ενέργεια, ενώ ο περιβάλλων χώρος θα αναβαθμιστεί.

prasini-geitonia-athina-118480

Οι βασικότερες παρεμβάσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο οικοδομικό τετράγωνο είναι οι εξής:

*Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στους τοίχους και στο δώμα των κτηρίων.

*Αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα, θερμοδιακοπτόμενα και αντικατάσταση των υαλοστασίων με ενεργειακά διπλά υαλοστάσια.

*Τοποθέτηση ψυχρών επιχρισμάτων σε δώμα και κατακόρυφα δομικά στοιχεία.

*Αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού με σύστημα κλιματισμού Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας.

*Έξυπνα δίκτυα στα κτήρια  που θα δίνουν τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε κάτοικο να ενημερώνεται για το ενεργειακό κόστος του νοικοκυριού του.

*Τοποθέτηση πράσινων οροφών

*Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο που θα βασίζονται στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας υλικών και στην αύξηση του πρασίνου ώστε να βελτιωθεί το θερμικό ισοζύγιο της περιοχής

*Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συλλεκτών.

Σχόλια