Αστεροσκοπείο και ΙΓΜΕΜ προβλέπουν τις κατολισθήσεις

0
22

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφηκε στις αρχές Οκτωβρίου μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.) και του Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) για την μελέτη και αντιμετώπιση γεωφυσικών φαινομένων, την αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας και την από κοινού διάχυση επιστημονικών και ερευνητικών γνώσεων και πληροφοριών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Το ΕΚΒΑΑ/ ΙΓΜΕΜ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών «παντρεύουν» τον πλούσιο επιστημονικό τους πλούτο που προκύπτει από την μακρόχρονη εμπειρία αξιοποίησης της διαχείρισης γεωφυσικών καταστροφών.

Η συνεργασία τους θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μεθοδολογίας και τεχνολογίας παρακολούθησης και διαχείρισης γεωφυσικών φαινομένων, συσχετίζοντας την τεχνολογία ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων με επίγειες καταγραφές σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα, όπως το Καρπενήσι, η Ηγουμενίτσα, ο Βόλος και το Μέτσοβο, για τις οποίες το ΕΚΒΑΑ/ ΙΓΜΕΜ διαθέτει συστηματικές καταγραφές και εκπονημένες μελέτες κατολισθητικών φαινομένων από παλαιότερα έτη.

Παράλληλα με την συστηματική μελέτη και πρόγνωση πιθανών κατολισθητικών φαινομένων, το ΕΚΒΑΑ/ ΙΓΜΕΜ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα συνεργαστούν με στόχο την καταγραφή και απεικόνιση των εξαγόμενων χωρικών αποτελεσμάτων σε χάρτες.

Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών προβλέπει ακόμα  την δημιουργία νέας έρευνας και μεθοδολογίας στον τομέα που συνδυάζει γεωλογικά στοιχεία, μελέτες και συμπεράσματα με διαχρονικές αναλύσεις δορυφορικών παρατηρήσεων, με απώτερο σκοπό την παραγωγή πρωτότυπων ερευνητικών συμπερασμάτων και την από κοινού διάχυση νέων πληροφοριών και υπηρεσιών προς την κοινωνία.

Σχόλια