Περιβαλλοντικά πρόστιμα 316.000 Ευρώ σε εννέα επιχειρήσεις

0
21

Μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Κωνσταντίνος Τριάντης, ο οποίος προΐσταται της ΕΥΕΠ, υπέγραψε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 315.900 ευρώ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εννέα μονάδες.

Τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, με κυριότερες τις παραβάσεις στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μία από αυτές και σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων και μη βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, απουσία παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων, πλημμελή παρακολούθηση και καταγραφή των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, άντληση και χρήση νερού από γεώτρηση χωρίς άδεια. κ.ά.

Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται: μία μονάδα συσκευασίας, μία μονάδα χαλυβουργίας, μία βιομηχανία οπτόπλινθων, μία βιομηχανία γάλακτος, ένα λατομείο αδρανών υλικών με συγκρότημα θραύσης, μία μονάδα κατασκευής-επισκευής-βαφής οχημάτων, τρεις φορείς διαχείρισης ΧΥΤΑ των ΟΤΑ.

Ξεχωρίζουν το πρόστιμο ύψους 57.850 Ευρώ στην εταιρεία «Αφοί Σαρακάκη»  για παράλειψη διενέργειας μέτρησης αερίων ρύπων και μη σύννομη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών στο φανοποιείο που διατηρεί στην Αθήνα και το πρόστιμο 78.800 Ευρώ στη μεταλλευτική εταιρεία «ArcelorMittal Construction A.E.», για υπέρβαση των ορίων υγρών αποβλήτων και μη τήρηση ορίων εκπομπών σε μονάδα κατασκευής θερμομονωτικών πάνελ στη Β” ΒΙ.ΠΕ. Βόλου.

econews

Σχόλια