Δέσμευση Σαμαρά για ευρωπαϊκό στόχο ΑΠΕ 30% ζητά η ΕΛΕΤΑΕΝ

0
10

Τη δέσμευση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ότι θα υποστηρίξει τη χάραξη μιας δεσμευτικής ευρωπαϊκής πολιτικής που θα προβλέπει διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 30% επί του ενεργειακού μείγματος ζητά με επιστολή της προς τον ίδιο η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Όπως αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ «η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία είναι μια τεράστια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος».

«Δεδομένης της μακροχρόνιας διάρκειας των επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα, αλλά και του γεγονότος ότι οι επενδυτικές αποφάσεις στις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας της Ε.Ε. εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αξιοπιστία, η ασφάλεια του ρυθμιστικού πλαισίου για τουλάχιστον τα επόμενα 16 έτη, είναι καθοριστικής σημασίας» προσθέτει η ΕΛΕΤΑΕΝ κάνοντας ειδική μνεία στην θέσπιση των ευρωπαϊκών στόχων για ΑΠΕ, εκπομπές ρύπων και εξοικονόμησης ενέργειας το 2030.

«Ένα τέτοιο σταθερό και αξιόπιστο ρυθμιστικό πλαίσιο μπορεί να μειώσει τις τρέχουσες δαπάνες κινδύνου, να κινητοποιήσει τα απαραίτητα για τη χρηματοδότηση των ενεργειακών επενδύσεων κεφάλαια, να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος, να μειώσει το κόστος της απεξάρτησης από τον άνθρακα, να διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και να ενισχύσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας στην Ε.Ε.» αναφέρει η ένωση και επαναλαμβάνει τη θέση της για δεσμευτικό στόχο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, μείωση των αερίων του θερμοκηπίου της Ε.Ε. κατά 40% και εξοικονόμηση ενέργειας 30%.

«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, την ερχόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών Μελών της ΕΕ θα συζητήσετε το ζήτημα της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής καθώς και τους στόχους για την επόμενη δεκαετία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

–  Η Ελλάδα έχει, πρέπει, και μπορεί να αξιοποιήσει τις ανεξάντλητες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τις οποίες είναι ευλογημένη, σε βαθμό που να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην περιφέρεια και να εξασφαλίσουν ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, και

–  Ήδη ως χώρα κράτος μέλος έχουμε δηλώσει, δια του Υπουργού κ. Μανιάτη, ότι επιθυμούμε στόχο 30%  για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για το 2030,

Σας καλούμε στο Συμβούλιο Αρχηγών να υποστηρίξετε τη χάραξη μιας πολιτικής που να έχει στον πυρήνα της ένα ισχυρό και δεσμευτικό στόχο τουλάχιστον 30% για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ένα σταθερό και αξιόπιστο κανονιστικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια» καταλήγει η επιστολή.

econews

Σχόλια