ΑΠΕ: η Ελλάδα εκτός εθνικού στόχου για το 2020

0
982

Η αστάθεια του ρυθμιστικού πλαισίου, η επενδυτική αβεβαιότητα, η αναδρομικές μειώσεις των εγγυημένων τιμών, αλλά και η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Ελλάδα δεν θα πετύχει τον στόχο διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως το 2020.

Το συμπέρασμα ανήκει σε νέα έκθεση που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (EUFORES-European Forum for Renewable Energy Sources) για τη διείσδυση των ΑΠΕ στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Όσον αφορά στη χώρα μας, το βασικό σενάριο για την Ελλάδα προβλέπει διείσδυση των ΑΠΕ 15,4% ως το 2020 έναντι 18% που είναι ο εθνικός στόχος.

Τουλάχιστον, όπως επισημαίνει η έκθεση, αναμένεται η υλοποίηση ορισμένων έργων ΑΠΕ, ειδικά φωτοβολταϊκών που έχουν δρομολογηθεί από το 2013 και το 2014. Εάν από την άλλη πλευρά, εφαρμοστεί η κοινοτική νομοθεσία για τα βιοκαύσιμα στις μεταφορές και ορισμένες πολιτικές τόνωσης των ΑΠΕ, η χώρα μας θα μπορούσε να γίνει θεωρητικά εξαγωγέας ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, καθώς η διείσδυσή τους θα φτάσει το 19%.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η πρόβλεψη για την εγκατεστημένη ισχύ της κάθε τεχνολογίας ΑΠΕ το 2020.

EUROFES2

Σχόλια