Φωτοβολταϊκά: επιστολή ΣΠΕΦ προς ΛΑΓΗΕ για τον ανείσπρακτο ΦΠΑ

0
23

Επιστολή με αντικείμενο την μη απόδοση του ΦΠΑ που δεν έχει εισπραχθεί από τους παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκα απέστειλε προς τους ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ ο ΣΠΕΦ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επιστολή αναφέρει:

«Σε συνέχεια της έκδοσης της ΠΟΛ 1214 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2601 από 30/9/14 (επισυνάπτεται) για την διαδικασία ένταξης επιχειρήσεων στο καθεστώς μη απόδοσης στην Εφορία ΦΠΑ που αφορά ανείσπρακτα τιμολόγια, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας όπως προβλέπονται στο σώμα της Εγκυκλίου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε το άρθρο 3, παρ. 2 όπου ορίζεται πως:

Οι υποκείμενοι στο φόρο που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, στην περίπτωση που είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από υποκείμενους στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται στην τήρηση αρχείου πληρωμών και την ενημέρωση της φορολογικής διοίκησης, για τις εν λόγω πράξεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α) και γ) της παραγράφου 1.

Το οποίον και συνεπάγεται άμεσες ενέργειες από πλευράς σας ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να λάβουν τα ωφελήματα της απαλλαγής καταβολής ΦΠΑ για τα απλήρωτα από εσάς τιμολόγια. Στην εν λόγω ΠΟΛ, άρθρο 2, σχετικά με τον χρόνο εφαρμογής μάλιστα ορίζεται πως:

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος, η δήλωση ένταξης στο καθεστώς γίνεται δεκτή έως 20.10.2014 και η ένταξη ισχύει από 1.10.2014. Στην περίπτωση αυτή ο υποκείμενος στο φόρο, που έχει ήδη εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς την ένδειξη που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποχρεούται να ενημερώσει τους πελάτες του ότι έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς από 1.10.2014.

Με δεδομένο μάλιστα ότι τέλος Οκτωβρίου μεγάλη μερίδα παραγωγών θα χρειαστεί άλλως να καταβάλλει ΦΠΑ 3μήνου που τελεί ληξιπρόθεσμα ανείσπρακτος, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας».

—Προβληματισμός για τον ΦΠΑ που «εισπράττεται» με μεταχρονολογημένες

Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων και των επαγγελματιών μετά την έκδοση της εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομικών για το νέο ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ που θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου 2014 καθώς δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο τι θα γίνει με όσους λαμβάνουν μεταχρονολογημένες επιταγές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην περίπτωση εξόφλησης με επιταγή ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνεται η επιταγή. Σε περίπτωση μη είσπραξης της επιταγής, η φορολογητέα αξία μειώνεται κατά το χρόνο που σφραγίστηκε η επιταγή.

Όμως, είναι γνωστό τοις πάσι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών μεταξύ επαγγελματιών γίνεται με μεταχρονολογημένες επιταγές. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ενώ κάποιος εκδίδει τιμολόγιο π.χ. την 1η Οκτωβρίου, θα λάβει τα χρήματα μετά από 6 μήνες, 9 μήνες ή ακόμη και ένα έτος.

Σχόλια