Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης σε νέες αγορές – Το έργο TRANSPARENSE στη Θεσσαλονίκη

0
62

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε/ Περιφερειακό Ενεργειακό Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ) διοργανώνει εργαστήριο με θέμα «Τρόποι ανάπτυξης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης σε νέες αγορές», την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, από τις 9:00 έως τις 12:00, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη (Λιμάνι).

Το εργαστήριο εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου “TRANSPARENSE” το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
προγράμματος “Intelligent Energy for Europe (Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη)”.

Στο έργο “TRANSPARENSE” συμμετέχουν 20 ευρωπαίοι εταίροι από τις εξής χώρες: Τσεχική Δημοκρατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία, Γερμανία, Σουηδία, Βέλγιο, Αυστρία, Βουλγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Δανία και Νορβηγία.

Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) μπορεί να προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στις χώρες της ΕΕ με βάση την αρχή της αποπληρωμής των επενδύσεων απευθείας από το εξοικονομούμενο ενεργειακό κόστος.

Υπάρχει μεγάλο δυναμικό για τέτοια έργα εντός της ΕΕ, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του δεν γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Η αρχική έρευνα του έργου “TRANSPARENSE” ανέδειξε σημαντικά εμπόδια για την ανάπτυξη και εφαρμογή των ΣΕΑ, τα οποία περιλαμβάνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους παρόχους ΣΕΑ (Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών-ΕΕΥ), την ανεπαρκή τεχνογνωσία στην εφαρμογή ΣΕΑ, την απροθυμία των τραπεζών στην παροχή δανείων για έργα ΣΕΑ, καθώς και τη χαμηλή ζήτηση από την πλευρά των πελατών.

Ο βασικός στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία των αγορών ΣΕΑ σε όλη την Ευρώπη. Ένα από τα κύρια παραδοτέα του είναι ένας Κώδικας Δεοντολογίας για την υλοποίηση έργων ΣΕΑ, που θα καθορίζει τις θεμελιώδεις αρχές για την προετοιμασία και την υλοποίηση τέτοιων έργων.

Η συμμόρφωση με τους Κώδικες Δεοντολογίας χρησιμεύει ως εγγύηση για την ποιότητα των υλοποιούμενων έργων. Το υψηλό ποσοστό των παρόχων ΣΕΑ, δηλαδή των Επιχειρήσεων Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), που θα είναι έτοιμες να τηρούν τις αρχές των Κωδίκων Δεοντολογίας αναμένεται να αυξήσει την εμπιστοσύνη στη χρήση ΣΕΑ από τους δυνητικούς πελάτες, δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, μεμονωμένοι κώδικες δεοντολογίας θα ελεγχθούν άμεσα σε συγκεκριμένα πιλοτικά έργα, συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση των αρχών της καλής πρακτικής, τόσο από την πλευρά των ΕΕΥ όσο και των πελατών.

Στο Εργαστήριο θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στα βασικά στοιχεία μιας ΣΕΑ, τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες, τα μοντέλα χρηματοδότησης έργων ΣΕΑ, ο ρόλος της «Μέτρησης και Επαλήθευσης» στα έργα ΣΕΑ, ο κώδικας δεοντολογίας, το marketing των ΣΕΑ, καθώς και καλές πρακτικές και πιλοτικά έργα.

Οι βασικοί ομιλητές προέρχονται από τις εταιρείες “SEVEn, The Energy Efficiency Center” από την Πράγα, “e7 Energie Markt Analyse GmbH” από την Βιέννη, “EEVS Insight” Λονδίνο και “IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd” από την Στοκχόλμη.

econews

Σχόλια