Μετάβαση στις ΑΠΕ ή ο πλανήτης καταστρέφεται – IRENA

0
6

Η μετάβαση σε έναν κόσμο που θα ηλεκτροδοτείται από αποκεντρωμένες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβαίνει ήδη σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ανανεώσιμης Ενέργειας (International Renewable Energy Agency-IRENA).

Αυτό είναι το συμπέρασμα της πιο πρόσφατης μελέτης του οργανισμού και πρώτης σε μια σειρά εκθέσεων με τίτλο “Rethinking Energy”.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της IRENA, Αντνάν Αμίν, ζήτημα δεν είναι το εάν αλλά το πότε θα συμβεί “η συστηματική μετάβαση προς τις ΑΠΕ και το πόσο καλά θα τη διαχειριστούμε” δεδομένων των παγκόσμιων προσπαθειών ανάσχεσης της Κλιματικής Αλλαγής, των εκκλήσεων για πρόσβαση σε αποκεντρωμένες μορφές ενέργειας και της αυξανόμενης ανάγκης για ενεργειακή ασφάλεια.

Η καθυστέρηση στη μετάβαση δεν αποτελεί επιλογή σύμφωνα με την IRENA εάν θέλουμε να αποσοβήσουμε τις καταστροφικές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

Με τις πολιτικές που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή, οι μειώσεις στις μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι ανεπαρκείς για να διατηρήσουμε τις συγκεντρώσεις του ρύπου κάτω από τα 450 μέρη ανά εκατομμύριο, επίπεδο πέραν του οποίου οι κλιματική αλλαγή θα εκτροχιαστεί.

Από την άλλη πλευρά “ο διπλασιασμός της διείσδυσης των ΑΠΕ στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε 349 γραμμάρια ανά Κιλοβατώρα ενέργειας, επίπεδο που μεταφράζεται σε μείωση 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο, η διαμόρφωση ίσων όρων παιχνιδιού σε σχέση με τα ορυκτά, τα οποία απολαμβάνουν πολύ σημαντικές επιδοτήσεις, και ετήσιες επενδύσεις της τάξης των 550 δισ. δολαρίων ως το 2050.

Τέλος, η IRENA χαρακτηρίζει ως ψευτοδίλημμα την επιλογή ανάμεσα σε καθαρή η φθηνή ενέργεια, καθώς οι αναλύσεις κόστους-οφέλους των διαφόρων μορφών ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τον αντίκτυπο της καθεμιάς στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, στο εμπορικό ισοζύγιο, στην απασχόληση, την πρόσβαση σε ενέργεια αλλά και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η διασύνδεση των διεθνών δικτύων ενέργειας ώστε οι οικονομίες και οι κοινωνίες να επωφεληθούν από όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες ΑΠΕ.

econews

Σχόλια