Φωτοβολταϊκά: ενδοκλαδικές διαφωνίες για το net-metering – Τα επιχειρήματα

0
22

Τη διάσταση απόψεων που επικρατεί μεταξύ των επαγγελματικών συνδέσμων εταιρειών και παραγωγών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανέδειξε η δημόσια διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στη χώρα μας.

Από τη μια πλευρά, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών χαρακτηρίζει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ως προβληματικές και προτείνει ένα πιο μεγαλόπνοο μοντέλο.

Από την άλλη πλευρά ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) υιοθετεί μια σαφώς συντηρητικότερη στάση και συμφωνεί σχεδόν σε όλα με τις ρυθμίσεις που προωθεί το ΥΠΕΚΑ.

—Τα βασικά προβλήματα που εντοπίζει ο ΣΕΦ

–Ισχύς

Ως πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα ο ΣΕΦ εντοπίζει τον περιορισμό του net-metering σε μικρά συστήματα ισχύος κάτω των 10 Κιλοβάτ (και κάτω των 5 Κιλοβάτ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά πλην Κρήτης) υποστηρίζοντας ότι κανένας τεχνικός ή οικονομικός λόγος δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με τον ΣΕΦ, με το προτεινόμενο όριο, χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποκλειστούν από τη δυνατότητα να κάνουν ουσιαστική χρήση του νέου εργαλείου και να εξοικονομήσουν πόρους στρεφόμενες στην καθαρή ενέργεια.

Ο σύνδεσμος αναφέρει ότι το αίτημα για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος στις επιχειρήσεις δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε λίγες ενεργοβόρες βιομηχανίες και χαρακτηρίζει ως ομοίως περιοριστική την πρόβλεψη αυτή για τα κτήρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία, στρατόπεδα, δημοτικά κτίρια).

Ο ΣΕΦ επισημαίνει ότι ο περιορισμός του Net metering θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην ανάπτυξη και άλλων συναφών κλάδων της καθαρής ενέργειας όπως οι αντλίες θερμότητας για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια (οι οποίες θα μπορούσαν να καλύπτουν τις ανάγκες τους από τα φωτοβολταϊκά), αλλά και η ηλεκτροκίνηση με ηλιακή ενέργεια.

–ΜΔΝ

Όσον αφορά στα μη διασυνδεδεμένα νησιά ο ΣΕΦ δεν κατανοεί το λόγο για τον οποίο η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα εγκατασταθεί από αυτοπαραγωγούς θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του συστήματος αυτού και κάνει λόγο για ισχυρό αντικίνητρο για την προώθηση της αυτοπαραγωγής ιδίως σε κτίρια του τουριστικού τομέα, κάτι που θα προσέδιδε, εκτός των άλλων, και προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν.

–Τάση, εγκατάσταση και εικονικό net metering

Ο ΣΕΦ αναφέρει ότι η πρόταση περιορίζει το Πρόγραμμα σε φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στη χαμηλή τάση, ενώ κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται με ένα μετρητή κατανάλωσης.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών προτείνει να δοθεί η δυνατότητα πίστωσης της ενέργειας σε ένα ή περισσότερους μετρητές κατανάλωσης ακόμη κι αν αυτοί βρίσκονται σε διαφορετική θέση από το σύστημα (η τακτική αυτή είναι γνωστή διεθνώς ως “εικονικό net-metering”). Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα χρήσης του μέτρου σε καταναλωτές που δεν διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος.

Άλλωστε, οι ισχύουσες σήμερα ρυθμίσεις για την αυτοπαραγωγή (Ν.3851/2010, άρθρο 4) προβλέπουν ότι “στις περιπτώσεις σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιτρέπεται στους αυτοπαραγωγούς, η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση του συστήματος ή και του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού από το χώρο αυτοπαραγωγής στο χώρο κατανάλωσης καταβάλλοντας τα τέλη που ισχύουν για τη χρήση του συστήματος ή και του δικτύου.

–Χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ

Ο ΣΕΦ επισημαίνει ότι οι αυτοπαραγωγός θα επιβαρύνεται με ΕΤΜΕΑΡ ενώ δεν ρυπαίνει και μάλιστα αναλογικά περισσότερο από κάποιες ρυπογόνες δραστηριότητες, ενώ πληρώνοντας το Τέλος για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) καλείται να επιδοτήσει βρώμικη ενέργεια (πετρελαιογεννήτριες στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με ετήσιο κόστος 800 εκατ. Ευρώ), ακόμη και σε περιπτώσεις όπου αυτή σπαταλάται με επιδεικτικό τρόπο (π.χ. για κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια μιας ιδιωτικής πισίνας σε κάποιο νησί, ενέργειας που δεν πληρώνεται στο πραγματικό της κόστος).

Ο ΣΕΦ προτείνει, τέλος, να επιτρέπεται η εγκατάσταση συστημάτων με δικαίωμα χρήσης (π.χ. από μισθωτές με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη). Ένα τέτοιο μέτρο θα ωφελήσει, μεταξύ άλλων και την προώθηση της Χρηματοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ), ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις εφαρμογών από φορείς του Δημοσίου είτε από συνεταιριστικά σχήματα.

 —Η πλευρά του ΣΠΕΦ

–Ισχύς

Όσον αφορά στο πλαφόν ισχύος ο ΣΠΕΦ κάνει λόγο για «υπεραπλουστευτική λογική» όσων επιθυμούν αύξησή του άνω των 10 Κιλοβάτ καθώς δεν προσμετρούν την ευστάθεια και την αποδοτικότητα του δικτύου, αλλά και την πιθανότητα αναγκαστικών αποζεύξεων λόγω υπερπροσφοράς ισχύος ή υπερφόρτωσης των γραμμών.

Ο ΣΠΕΦ εκφράζει την ανησυχία ότι σε μια τέτοια περίπτωση το “μάρμαρο” θα πληρώσουν επαγγελματικά φωτοβολταϊκά που θα βρίσκονται πλησίον των αυτοπαραγωγών καθώς δεν προβλέπεται δυνατότητα επιλεκτικών αποζεύξεων στη λογική του “last-in first-out” από τον διαχειριστή.

Υπό αυτή την οπτική, ο ΣΠΕΦ κρίνει επιβεβλημένη την επιβολή πλαφόν 10 kWp στις Φ/Β εγκαταστάσεις net-metering, αλλά και συνολικά την ένταξή τους στον εθνικό στόχο για τα φωτοβολταϊκά (ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει υπερκαλυφθεί)

–Χρεώσεις δικτύου, ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ

Ο ΣΠΕΦ τάσσεται υπέρ της εγκατάστασης και δεύτερου μετρητή ώστε η χρέωση των τελών δικτύου να αντανακλά την απορρόφηση Κιλοβατωρών από τον αυτοπαραγωγό σε πραγματικό χρόνο και όχι συμψηφιστικά, ώστε να προσμετράται η επιβάρυνση από την κατανάλωσή του στο δίκτυο.

Τάσσεται επίσης υπέρ της προωθούμενης μη απαλλαγής των εγκαταστάσεων net-metering από τα τέλη ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, που άπτονται ευρύτερων ενεργειακών πολιτικών Εθνικής και Ευρωπαϊκής εμβέλειας, για το σύνολο της κατανάλωσης τους.

Ο ΣΠΕΦ χαρακτηρίζει ως “επιφανειακή δικαιολογία” το επιχείρημα του ΣΕΦ περί περίσσειας ενέργειας που θα χαρίζεται στο δίκτυο και άρα ενίσχυσης του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ μέσω σχετικής οικονομικής αντιπαροχής, αναφέροντας ότι ο ετήσιος κύκλος συμψηφισμού αποκλείει ορθά και εύλογα τις υπερδιαστασιολογήσεις των εν λόγω εγκαταστάσεων και συνεπώς την ύπαρξη περίσσειας ενέργειας.

Τέλος, αναφέρει ότι το «εικονικό» ή «virtual» net metering,θα απειλούσε να εκτροχιάσει και να απορρυθμίσει τεχνικά πλήρως την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αθρόας προσθήκης νέας εγκατεστημένης Φ/Β ισχύος.

econews

Σχόλια