Τα φωτοβολταϊκά σωτηρία της Ελλάδας υπό προϋποθέσεις

0
30

Οι χώρες της Ευρώπης που μαστίζονται από την οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα, θα μπορούσαν να λάβουν σημαντική ώθηση αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναφέρει έκθεση του γερμανικού ερευνητικού ινστιτούτου MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) που εξειδικεύεται στους παγκόσμιους φυσικούς πόρους και την κλιματική αλλαγή.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι επιστήμονες του MCC αποτιμούν τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφόσον αναπτυχθούν στον βέλτιστο δυνατό βαθμό, σε ποσοστό 0,5 έως 1% επί του ΑΕΠ.

Βασική υπόθεση εργασίας των ερευνητών είναι ότι οι πλούσιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία, θα πραγματοποιούν στις πληττόμενες χώρες στοχευμένες επενδύσεις της τάξεως των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Εάν αυτές απλοποιήσουν τις αδειοδοτικές διαδικασίες και διαθέσουν εξειδικευμένο προσωπικό στον κλάδο των ΑΠΕ τότε ο στόχος μπορεί να είναι εφικτό.

Κύριο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη μπορούν να διαδραματίσουν τα φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με τη μελέτη, πόρισμα που φέρνει στο νου το πολυθρύλητο «Project Ήλιος» που προτού καταλήξει στις καλένδες είχε παρουσιαστεί ως σανίδα σωτηρίας της ελληνικής οικονομίας από τον τότε πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου και τον τέως υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Όπως μεταδίδει η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη τα πορίσματα της μελέτης, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία θα μπορούσαν από χώρες εισαγωγής να γίνουν χώρες εξαγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, αξιοποιώντας την γεωγραφική τους θέση και αναπτύσσοντας περισσότερo τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, την απεξάρτηση των χωρών αυτών από τον λιγνίτη και θα τις οδηγούσε σε μια ενεργειακή πολιτική φιλικότερη προς το περιβάλλον.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η εναρμόνιση της ενεργειακής πολιτικής των χωρών της ΕΕ μέσω ενός ενιαίου τιμολογίου ενισχύσεων για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, αλλά και η προώθηση της διασύνδεσης των ευρωπαϊκών δικτύων.

Ευνοημένες από μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, καθώς  τα συγκριτικά υψηλότερα αιολικά δυναμικά και επίπεδα ηλιοφάνειας τις καθιστούν καταλληλότερες για την εγκατάσταση και  εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών.

econews

Σχόλια