Βιοποικιλότητα: Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης με καθυστέρηση 15 ετών

0
411

Την Υπουργική Απόφαση  με την οποία εγκρίνεται η Εθνική Στρατηγική 15ετούς διάρκειας και το 5ετές Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα υπέγραψε την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης.

Με την ΥΑ η Ελλάδα αποκτά ύστερα από 15 χρόνια προσπάθειας και διαβούλευσης τη δική της στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της και τη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ εκπληρώνονται στο ακέραιο οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα.

Όπως δήλωσε σχετικά ο Γιάννης Μανιάτης «η Ελληνική Πολιτεία διαθέτει πλέον τη δική της Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της».

«Το επόμενο δίμηνο, θα έχει ολοκληρωθεί από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, την ΟΔΕ-Φύση και την Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και η έναρξη υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο των ειδικών στόχων εφαρμογής της Στρατηγικής για την πενταετία 2014-2019″ πρόσθεσε.

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα στη σελίδα: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=L8nS4Dzox5o%3d&tabid=367&language=el-GR

Σχόλια