Σημαντικά αποτελέσματα για το περιβάλλον από OTE και COSMOTE

0
76

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, δύο περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες, γνωρίζουν πως οι  επιχειρήσεις, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά, πρέπει να συνδυάζουν την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους. Και αυτό οι δύο εταιρείες το κάνουν πράξη, όπως αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα του ετήσιου online Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας, για το 2013.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν διαμορφώσει κοινή περιβαλλοντική πολιτική και αναπτύσσουν μία σειρά δράσεων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ενδεικτικό είναι ότι, σε σχέση με το 2012, η συνολική κατανάλωση ενέργειας του ΟΤΕ και της COSMOTE μειώθηκε κατά 1%, ενώ οι άμεσες και οι έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 4% και 1% αντίστοιχα. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν ακόμη περισσότερο οι δράσεις για το περιβάλλον, όπως η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%, έως το 2020, ενώ ανακυκλώθηκαν πάνω από 50 τόνοι τηλεφωνικών συσκευών (σταθερών και κινητών με τα αξεσουάρ τους), μπαταριών και μελανιών εκτυπωτών, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακύκλωσης, στο δίκτυο καταστημάτων ΟΤΕ-COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

O OTE και η COSMOTE, παράλληλα, έχουν διαμορφώσει και εφαρμόζουν ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων, η οποία βρίσκεται σε συμφωνία με την σχετική στρατηγική του Ομίλου DT, ενώ εξασφάλισαν από τη ΔΕΗ Α.Ε., προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Οργανισμού κατά το 2013, Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, πιστοποιώντας έτσι ότι για το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεων του ΟΤΕ και της COSMOTE από τη ΔΕΗ Α.Ε., ισόποση ενέργεια έχει παραχθεί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα αποτελέσματα του ΟΤΕ και της COSMOTE στον τομέα του περιβάλλοντος, αλλά και στους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον online Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, που είναι διαθέσιμος στο http://www.ote-cosmote-cr2013.gr.

Σχόλια