Η παγκόσμια ναυτιλία γίνεται πιο "πράσινη"

0
1604

Ολόενα και πιο πράσινη καθίσταται η παγκόσμια ναυτιλία, καθώς μειώνεται η συνεισφορά της στους αέριους ρύπους του θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα κ.λπ.), συμφωνά με νέα μελέτη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Όπως μεταδίδει η «Ναυτεμπορική», σύμφωνα με την τρίτη κατά σειρά μελέτη, το μερίδιο της ναυτιλίας στους παγκόσμιους ρύπους του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) έχει μειωθεί από 3,3% το 2009 σε 2,7%.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το μερίδιο της διεθνούς ποντοπόρου ναυτιλίας, μειώθηκε από 2,7% σε 2,2% τα τελευταία χρόνια. Επισημαίνεται ότι η δεύτερη μελέτη του ΙΜΟ για την πορεία των αερίων ρύπων του CΟ2 από τα πλοία, που ολοκληρώθηκε το 2009 και στηριζόταν σε στοιχεία του 2007, έδειχνε ότι το 2050 χωρίς την εφαρμογή πολιτικών οι εκπομπές της ναυτιλίας μπορεί να αυξηθούν 150% – 250%. Όμως η τρίτη μελέτη, που ολοκληρώθηκε τώρα και βασίζεται σε στοιχεία του 2012, δείχνει ότι εάν o κλάδος εξακολουθεί να εφαρμόζει το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο, οι αύξηση των ρύπων θα είναι μικρότερη.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πολύ θετικά έχει επιδράσει στα περιβαλλοντικά αποτελέσματα της ναυτιλίας η υλοποίηση του μέτρου της μειωμένης ταχύτητας (slow steaming) των πλοίων από το τέλος του 2008. Η παγκόσμια οικονομική και ναυτιλιακή κρίση που ξέσπασε το Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς και οδήγησε τις τιμές των καυσίμων στα ύψη και τους ναύλους σε χαμηλά επίπεδα υποχρέωσε τις ναυτιλιακές εταιρείες να κόψουν ταχύτητα στα πλοία προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων και συνεπώς το λειτουργικό κόστος των πλοίων.

Έτσι μειώθηκαν και οι εκπομπές αερίων ρύπων CΟ2. Ωστόσο, ορισμένες οργανώσεις, όπως αναφέρει η Lloyds List, υποστηρίζουν ότι η πολιτική του «slow steaming» που ακολουθούν οι ναυτιλιακές εταιρείες ούτε μόνιμη είναι ούτε υποχρεωτική και προειδοποιούν ότι n πολιτική αυτή είναι μια εμπορική απόφαση η οποία μπορεί να ανατραπεί στην περίπτωση που βελτιωθεί η παγκόσμια οικονομική κατάσταση.

—Ποια μέτρα λαμβάνονται

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι εκτός από τις εμπορικές αποφάσεις που επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου ναυτιλίας και τις εκπομπές CΟ2, η ναυτιλία έχει λάβει και άλλα θεσμικού και τεχνικού χαρακτήρα μέτρα, στο πλαίσιο πάντα του ΙΜΟ, που οδηγούν σε σχετική μείωση των εκπομπών. Ειδικότερα οι εφοπλιστικές ενώσεις και ο ΙΜΟ επισημαίνουν ότι από πλευράς μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων και συνεπώς εκπομπών CΟ2, σημαντικές μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν μέσω του Δείκτη Σχεδίασης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI) και του Δείκτη Λειτουργικής Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΕΟΙ), που αποτελούν την πρώτη διεθνώς υποχρεωτική τομεακή συμφωνία του είδους της. Περαιτέρω μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν μέσω καινοτόμων σχεδιάσεων και τεχνολογίας και με την εφαρμογή λειτουργικών μέτρων ώστε να βελτιωθεί n αποδοτικότητα των πλοίων.

Όπως τονίζουν οι εφοπλιστικές ενώσεις, η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πλοία έχει μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως λόγω σημαντικών βελτιώσεων στην αποδοτικότητα των μηχανών, βελτιωμένων σχεδιάσεων πλοίων και χρήσης πλοίων με μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα. Βέβαια, εν όψει του αυξανόμενου παγκόσμιου εμπορίου και της συνεπαγόμενης αύξησης του παγκόσμιου στόλου, μόνο σχετικές μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν μέσω διεθνών κανόνων εφαρμοζόμενων επί όλων των πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας ή περιοχής απασχόλησης.

Απόλυτες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία δεν αποτελούν ρεαλιστικό στόχο, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη και επιθυμητή αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου. Επιπλέον, να σημειωθεί ότι τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν μέχρι το 2015 διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή.

Σχόλια