Οικιακά φωτοβολταϊκά: η ΔΕΗ να πληρώσει με ιδίους πόρους τους παραγωγούς λέει ο ΣΠΕΦ

0
8

Να σταματήσει τους συμψηφισμούς που πραγματοποιεί προς το ΛΑΓΗΕ για τα ποσά που προορίζονται για την αποπληρωμή των φωτοβολταϊκών στέγης ζητά με επιστολή του προς τη ΔΕΗ ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).

Σημειωτέον, η επιστολή κοινοποιείται στον υφ. ΠΕΚΑ, Ασ. Παπαγεωργίου, τον γενικό γραμματέα ΠΕΚΑ Κων/νο Μαθιουδάκη, τον πρόεδρο του ΛΑΓΗΕ Α. Γκαρή και τον πρόεδρο της ΡΑΕ Ν. Βασιλάκο.

Όπως υπογραμμίζει ο ΣΠΕΦ, τα ποσά των οικιακών παραγωγών ηλιακής ενέργειας που συμψηφίζει η ΔΕΗ με οφειλές της προς τον ΛΑΓΗΕ, αποστερούνται από τον Λειτουργό της αγοράς με αποτέλεσμα να βλάπτονται οι υπόλοιποι παραγωγοί και να αντιμετωπίζουν πολύμηνες υπερημερίες.

Ο ΣΠΕΦ επικαλείται την Απόφαση 6022/30.5.14 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που διατάσσει «…την καθ’ ης η αίτηση (σ.σ. ΔΕΗ) να παύσει προσωρινά να προβαίνει σε συμψηφισμούς, δια των οποίων συμψηφίζει μέρος των απαιτήσεων της αιτούσας (σ.σ. ΛΑΓΗΕ) έναντι αυτής εκ της συμμετοχής της ως προμηθεύτρια ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα ΗΕΠ προς ανταπαίτηση της έναντι της αιτούσας λόγω των καταβληθέντων από αυτήν χρηματικών ποσών σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (Φ/Β συστημάτων σε δώματα και στέγες κτιριακών εγκαταστάσεων)…».

Ο ΣΠΕΦ καλεί τη ΔΕΗ «σε συνέχεια των ανωτέρω Αποφάσεων, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, αλλά και της συμμόρφωσης απάντων στις Αποφάσεις Αρχών, Δικαστηρίων και στους Νόμους του Κράτους» να παύσει τους επίμαχους συμψηφισμούς και να  καλύπτει στο εξής τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς τους παραγωγούς του οικιακού φωτοβολταϊκού προγράμματος από δικούς της πόρους ή να δανειστεί νομίμως κεφάλαια κίνησης από τρίτους (π.χ. χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).

Ο σύνδεσμος καταλήγει ότι οι συμψηφισμοί αποστερούν παρανόμως πόρους που προορίζονται να αποδίδονται στον ΛΑΓΗΕ Α.Ε., βάσει του ν. 4001 αλλά και των Κωδίκων, ώστε  να αποπληρώνονται εμπρόθεσμα βάσει επίσης συμβατικών υποχρεώσεων οι υπόλοιποι ηλεκτροπαραγωγοί.

econews

Σχόλια