ΑΠΕ: αμετάβλητη η ισχύς της καθαρής ενέργειας τον Μάιο

0
7

Αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική ισχύς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο διασυνδεδεμένο σύστημα το Μάιο, σύμφωνα με το Δελτίο που δημοσίευσε ο ΛΑΓΗΕ.

Έτσι, οι αιολικές εγκαταστάσεις διατήρησαν σταθερή την ισχύ τους στα 1540 MW, τα υδροηλεκτρικά στα 220 MW, τα φωτοβολταϊκά επί εδάφους στα 2.074 MW, τα φωτοβολταϊκά στέγης στα 350 MW και η βιομάζα – βιοαέριο στα 47 MW.

Σημειώνεται ότι η συνολική συμβολαιοποιημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών ανέρχεται σε 3.081 MW (από 3.080 MW τον Απρίλιο).

Σχόλια