Μικρές ανεμογεννήτριες: στις καλένδες η έναρξη του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης

0
45

Θα καθυστερήσει όπως όλα δείχνουν η έναρξη του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών στη χώρα μας (ισχύος ως 50 Κιλοβάτ) κι ενώ στις 30 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία που έδινε ο  νόμος για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης η οποία θα ρυθμίζει όλα τα εκκρεμή θεσμικά ζητήματα.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του energypress, στην καλύτερη περίπτωση η υπουργική απόφαση δεν πρόκειται να εκδοθεί πριν περάσουν έξι ως οκτώ μήνες, καθώς δεν έχει ακόμα ανατεθεί η προαπαιτούμενη μελέτη για τη σύνταξη της υπουργικής απόφασης.

Η μελέτη θα διενεργηθεί από ιδιώτη και θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι  η πρώτη νομοθετική ρύθμιση για τις μικρές ανεμογεννήτριες έγινε με τον νόμο 3851/2010. Έκτοτε έχουν περάσει τέσσερα χρόνια χωρίς να έχει διαμορφωθεί συγκεκριμένο επενδυτικό και νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Το Ειδικό Πρόγραμμα ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών (μΑΓ) προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Νόμου 4203/2013. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη διάταξη, το Ειδικό Πρόγραμμα θα ρυθμίζει όλα τα εκκρεμή θεσμικά ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία των μΑΓ καθώς και τα οικονομικά κίνητρα (τιμολόγηση παραγόμενης ενέργειας, δυνατότητα συμψηφισμού).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρώντας ότι οι μΑΓ παρουσιάζουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και για αυτό αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης των ΑΠΕ, είχε εκφράσει την ανησυχία της για τη διαφαινόμενη ολιγωρία εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση του Ειδικού Προγράμματος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που το ίδιο έθεσε.

Για το λόγο αυτό είχε καλέσει το υπουργείο να επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε το Ειδικό Πρόγραμμα «να διαμορφώσει ένα υγιές θεσμικό και επενδυτικό περιβάλλον που θα δώσει ώθηση στην ορθολογική ανάπτυξη των μΑΓ».

Μάλιστα, η ΕΛΕΤΑΕΝ είχε καταλογίσει στο ΥΠΕΚΑ ότι έχει αποφύγει να έρθει σε οποιουδήποτε είδους διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, παρότι οι τελευταίοι έχουν δηλώσει ότι παραμένουν διαθέσιμοι για να καταθέσουν προτάσεις, ώστε το Ειδικό Πρόγραμμα να διαμορφώσει ένα υγιές θεσμικό και επενδυτικό περιβάλλον που θα δώσει ώθηση στην ορθολογική ανάπτυξη των μΑΓ.

Σχόλια