Αναπτυξιακή παρέμβαση Μηταράκη για τις μικρές ΑΠΕ ζητά ο «Ήλιος»

0
5

Επιστολή προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νότη Μηταράκη απέστειλε ο Σύνδεσμος «ΗΛΙΟΣ» με βασικό ζητούμενο την παρέμβασή του ,κατά τη λήψη των αποφάσεων του υπουργείου ΠΕΚΑ, ώστε να επανεκκινηθεί η αγορά μικρών ΑΠΕ.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, «δεδομένου ότι η αγορά βρίσκεται όχι απλά σε ύφεση, αλλά πρακτικά σε στασιμότητα για σχεδόν δύο χρόνια και ότι το θέμα αφορά τόσο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, ώστε κατά τη λήψη των τελικών αποφάσεων από το ΥΠΕΚΑ, να αποτιμηθεί και η αναπτυξιακή διάσταση του θέματος υιοθετώντας τις προτάσεις των φορέων της αγοράς».
Αναλυτικά, η επιστολή του «ΗΛΙΟΥ» στον κ. Μηταράκη έχει ως εξής:

«Κε Υφυπουργέ,
Μετά τα μέτρα που πήρε το ΥΠΕΚΑ τον Αύγουστο του 2012 και το Μάιο του 2013, η αγορά των μικρών ΑΠΕ και ειδικότερα των μικρών φωτοβολταϊκών σε στέγες βρίσκεται σε πλήρη στασιμότητα. Τα αποτελέσματα για τις εταιρείες και του ελεύθερους επαγγελματίες του κλάδου είναι τραγικά.

Από το Μάρτιο του 2013, ο Σύνδεσμος μας έχει υποβάλλει συγκεκριμένη πρόταση στο ΥΠΕΚΑ για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση μικρών συστημάτων ΑΠΕ από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με αποκλειστικό σκοπό την αυτοπαραγωγή, δηλαδή την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Η πρόταση βασίζεται στο συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με την καταναλισκόμενη σε ετήσια βάση και επιτρέπει στα νοικοκυριά αλλά ακόμα περισσότερο στις μικρές επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το συγκεκριμένο σχήμα αυτοπαραγωγής είναι γνωστό ως Net Metering, αποτελεί παγκόσμια τάση στις μικρές ΑΠΕ και εφαρμόζεται με επιτυχία στις ΗΠΑ, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η πρόταση του συνδέσμου έγινε αποδεκτή τόσο από το σύνολο των φορέων της αγοράς, όσο από το ίδιο το ΥΠΕΚΑ. Τον Οκτώβριο του 2013 κατατέθηκε η πρώτη νομοθετική ρύθμιση και το Δεκέμβριο του 2013, το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στη σύσταση ειδικής Ομάδας Εργασίας χωρίς όμως τη συμμετοχή των φορέων της αγοράς.

Στα μέσα Μαΐου, η Ομάδα Εργασίας δημοσίευσε ένα αρχικό πόρισμα με το οποίο προτείνει μια παραλλαγή της πρότασης των φορέων της αγοράς. Το προτεινόμενο σχήμα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και δυσνόητο για τους τελικούς καταναλωτές και δημιουργεί κίνητρα πολύ πιο αδύναμα από αυτά που ισχύουν σήμερα μέσω του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σε Στέγες που όμως δεν δημιουργούν επαρκή ζήτηση για την ουσιαστική επανεκκίνηση της αγοράς.

Στις αρχές Ιουνίου, ο Σύνδεσμος μας δημοσίευσε συγκεκριμένη μελέτη, η οποία τεκμηριώνει τους πιο πάνω ισχυρισμούς και αποδεικνύει ότι οι προτάσεις μας δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την αγορά ενέργειας της χώρας.

Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν:

(α) την εφαρμογή όλων των χρεώσεων στο αποτέλεσμα του ενεργειακού συμψηφισμού,
(β) την επέκταση του ορίου των 10kW που προτείνει η Ομάδα Εργασίας σε όλους τους καταναλωτές που συνδέονται στη χαμηλή τάση και
(γ) τη δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων σε καθεστώς Net Metering όχι μόνο από ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και από μισθωτές αφού η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων στεγάζεται σε μισθωμένα ακίνητα.

Δεδομένου ότι η αγορά βρίσκεται όχι απλά σε ύφεση, αλλά πρακτικά σε στασιμότητα για σχεδόν δύο χρόνια και ότι το θέμα αφορά τόσο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, ώστε κατά τη λήψη των τελικών αποφάσεων από το ΥΠΕΚΑ, να αποτιμηθεί και η αναπτυξιακή διάσταση του θέματος υιοθετώντας τις προτάσεις των φορέων της αγοράς.

Είμαστε στη διάθεση σας για την παροχή αναλυτικών διευκρινίσεων ή ακόμα και τη διενέργεια συνάντησης για την καλύτερη κατανόηση του θέματος από την πλευρά σας.

Με εκτίμηση,
Η Συντονιστική Επιτροπή
Δ. Στριγκλής
Θ. Γαβράς
Δ. Μακρής

—Τι λέει ο Ήλιος για το Net-Metering

Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις του Συνδέσμου για την εφαρμογή του Net Metering είναι οι εξής:

Στόχοι

– Φθηνή και καθαρή ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις
– Άμεση ανάπτυξη και επαναδημιουργία των χαμένων θέσεων εργασίας
– Στήριξη των οικονομικά ασθενών ομάδων με δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα

Βασικά σημεία

– Συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη σε ετήσια βάση
Ώστε να είναι βιώσιμη η εγκατάσταση μικρών συστημάτων από μικρούς καταναλωτές με εποχιακές καταναλώσεις (βλ. κατοικίες, τουριστικές επιχειρήσεις, αγρότες, κοκ.)
– Eφαρμογή όλων των χρεώσεων στο αποτέλεσμα του συμψηφισμού
(π.χ. ΕΤΜΕΑΡ, ΕΦΚ, ΕΤ, ΥΚΩ και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις)

Για την αποφυγή διπλοχρεώσεων και τη μη παραβίαση των αρχών της ισοτιμίας και της ανταποδοτικότητας
– Διάθεση της περίσσειας ενέργειας υπερ των δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου

Προς όφελος των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων
– Χρονική δέσμευση του ΥΠΕΚΑ για την ουσιαστική ενεργοποίηση του μέτρου

Για να σταματήσει η ομηρία των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του κλάδου
– Εφαρμογή μόνο για τους καταναλωτές στη χαμηλή τάση

Για να έχει το μέτρο τη μέγιστη δυνατή διασπορά στην κοινωνία και να ωφελήσει τους μικρούς καταναλωτές.
– Εγκατάσταση ενός συστήματος ανά παροχή και όχι ανά κτίριο (για κτίρια με πολλές ιδιοκτησίες)

Για να μπορούν να ωφεληθούν οι ένοικοι πολυκατοικιών.
– Εγκατάσταση από μισθωτές

Για να ωφεληθούν οι μικρές επιχειρήσεις που σε ποσοστό 70% στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα
– Θέσπιση ειδικού προγράμματος με κίνητρα (φοροτεχνικά ή/και χρηματοδότηση)

Με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ώστε να μειωθεί η ενεργειακή πενία

Λοιπά σημεία
– Μείωση του αδικαιολόγητα υψηλού κόστους σύνδεσης
– Συνύπαρξη συστημάτων Feed-in-Tariff με συστήματα αυτοπαραγωγής
– Δυνατότητα εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους με τη σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών
– Θέσπιση virtual net metering για κτίρια με πολλούς ιδιοκτήτες
(δηλ. πίστωση της ενέργειας που παράγει ένα σύστημα σε περισσότερους από ένα καταναλωτές που βρίσκονται στον ίδιο ή σε όμορο χώρο με το χώρο εγκατάστασης του συστήματος)
– Θέσπιση Bill Credit Transfers για καταναλωτές που δεν έχουν διαθέσιμο χώρο εγκατάστασης
(δηλ. πίστωση της ενέργειας που παράγει ένα σύστημα σε περισσότερους από ένα καταναλωτές που βρίσκονται σε χώρο διαφορετικό από το χώρο εγκατάστασης του συστήματος)

Σχόλια