Η ΔΕΗ αποκτά πλοία, "μπαίνει" στη διαχείριση απορριμμάτων

0
9

Η προμήθεια και πώληση ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών (και όχι μόνο ηλεκτρικής ενέργειας), καθώς και η εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίων, θα περιληφθούν στους σκοπούς της ΔΕΗ με τις αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας που προωθούνται προς έγκριση από την προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές, στους σκοπούς της ΔΕΗ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

*Η προμήθεια καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, η εξόρυξη, η παραγωγή, η προμήθεια και η πώληση ενεργειακών πρώτων υλών, η εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων ή πλοίων ανηκόντων σε τρίτους, υπό ελληνική ή ξένη σημαία με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά υγρών καυσίμων.

Σκοπός της ΔΕΗ είναι να μεταφέρει πετρέλαιο στα νησιά για τις εκεί μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ενώ μελλοντικά μπορεί να εισέλθει στην αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Σύμφωνα με το energypress, το πρώτο τάνκερ θα μισθωθεί εντός των ημερών. Η ΔΕΗ αναμένεται να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους αφού σήμερα το καύσιμο για τις πετρελαιογεννήτριες των νησιών μεταφέρουν οι ίδιοι οι πωλητές του καυσίμου με δικά τους σκάφη και σημαντική επιβάρυνση για την Επιχείρηση.

*Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών παραμένει στους σκοπούς, αν και η ΔΕΗ έχει αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη αγορά. Προστίθεται ακόμη η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Επίσης, η ΔΕΗ αποκτά πρόσβαση στην αγορά της διαχείρισης και ενεργειακής εκμετάλλευσης αποβλήτων αφού  προβλέπεται η «μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από απόβλητα».

Η συνέλευση πρόκειται να συνεδριάσει στις 20 Ιουνίου και εκτός από τις αλλαγές στο καταστατικό αναμένεται να εγκρίνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2013 που έκλεισε με ζημιές 86 εκατ. ευρώ.

Σχόλια