«Τζούφιος» ο ελληνικός λιγνίτης αυξάνει το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής (και μαυρίζει την ατμόσφαιρα)

0
79

Τελικά, ο ελληνικός λιγνίτης δεν είναι και τόσο πολύτιμος όσο επαίρονται ορισμένοι αναλυτές, συνδικαλιστές της ΔΕΗ, αλλά και blogs που τον βάφτισαν «μαύρο χρυσό».

Τουλάχιστον, άλλα έδειξε μελέτη που διενήργησε για λογαριασμό της ΔΕΗ η Booz&Co σχετικά με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε επτά ευρωπαϊκές χώρες και την Τουρκία.

Μπορεί από τη συγκριτική ανάλυση των στοιχείων του 2012 να προκύπτει ότι η παραγωγικότητα της ΔΕΗ στη δραστηριότητα των ορυχείων είναι πολύ υψηλή και το κόστος εξόρυξης λιγνίτη είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες, αλλά το εξαιρετικά χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του ελληνικού λιγνίτη οδηγεί αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες. .

Στη μελέτη περιλήφθηκαν οκτώ χώρες:  Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία, Βουλγαρία και Ελλάδα.

Το πλήρες κόστος εξόρυξης λιγνίτη (σε ευρώ ανά τόνο) στην Ελλάδα από τη ΔΕΗ είναι το δεύτερο χαμηλότερο στο σύνολο των οκτώ χωρών που συμπεριέλαβε η μελέτη με μόνη φθηνότερη τη Βουλγαρία.

Από την άλλη πλευρά, η θερμογόνος δύναμη του λιγνίτη (ποσότητα ενέργειας που περιέχει ένας τόνος λιγνίτη) στην Ελλάδα είναι με μεγάλη διαφορά η χαμηλότερη στο σύνολο των οκτώ χωρών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η θερμογόνος δύναμη του Ελληνικού λιγνίτη το 2012 ανήλθε σε 1.200 kcal/kg, ενώ στις άλλες χώρες κυμάνθηκε μεσοσταθμικά από 1.605 kcal/kg (Βουλγαρία) έως 2.915 kcal/kg (Τσεχία).

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ «αυτό οδηγεί μονοσήμαντα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής».

Το τελικό πλήρες κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη το 2012 στην Ελλάδα ανήλθε σε 59,93 €/MWh, έναντι εύρους 31,57 €/MWh (Βουλγαρία) έως 54,19 €/MWh (Ρουμανία) στις υπόλοιπες χώρες της μελέτης.

Τέλος η μελέτη προβαίνει σε προσομοίωση από την οποία προκύπτει ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα ήταν σημαντικά χαμηλότερο αν ο λιγνίτης είχε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λιγνίτη των άλλων χωρών.

Για παράδειγμα, αν ο λιγνίτης της Ελλάδας είχε τη θερμογόνο δύναμη του λιγνίτη της Γερμανίας, ήτοι 2.195 kcal/kg αντί για 1.200 kcal/kg, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη θα ήταν κατά περίπου 10 €/MWh χαμηλότερο και θα ανερχόταν σε περίπου 49,8 €/MWh. Συγκριτικά, το μέσο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στη Γερμανία κυμάνθηκε το 2012 στα 53,6 €/MWh.

—Ανταγωνιστικός σε σχέση με τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα

Επισημαίνεται πως το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον εγχώριο λιγνίτη παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με το κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με άλλα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Κυρίαρχο συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα γίνεται ιδιαίτερα αποδοτικά με βάση τα συγκριτικά στοιχεία των άλλων χωρών, αν και το κόστος επιβαρύνεται αναπόφευκτα από το χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του εγχώριου λιγνίτη.

Το συμπέρασμα αυτό είναι συμβατό με τα ευρήματα της περσινής μελέτης της Booz που διαπίστωσε πολύ μεγάλη μείωση του δυνητικού περιθωρίου βελτίωσης ανταγωνιστικότητας: σε σχέση με τα € 557 εκ. του 2006, το περιθώριο βελτίωσης της ΔΕΗ Α.Ε. μειώθηκε στα € 124 εκ., συγκρινόμενο με τις επιμέρους βέλτιστες πρακτικές ευρωπαϊκών εταιρειών με παρεμφερή δραστηριότητα.

Τα ευρήματα της μελέτης μπορεί να διαψεύδουν τις αιτιάσεις που διατυπώνονται συχνά περί αναποτελεσματικής εκμετάλλευσης του λιγνίτη από τη ΔΕΗ που δήθεν οδηγεί σε αύξηση του κόστους της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά οδηγούν στο εξής συμπέρασμα: η Ελλάδα συνεχίζει να επενδύει (βλ. Πτολεμαΐδα 5) σε ένα μη αποδοτικό καύσιμο κακής θερμιδικής ποιότητας με τεράστιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και κρυφά κόστη (επιβαρύνσεις για το σύστημα υγείας, θάνατοι κλπ).

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι «συνεχίζει την προσπάθεια βελτίωσης της αποδοτικότητας και μείωσης του κόστους εκμετάλλευσης με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος στους καταναλωτές και την Ελληνική οικονομία».

Καλά όλα αυτά, αλλά δεν είναι καιρός η ΔΕΗ να σταματήσει να επενδύει στις βρώμικες πηγές ενέργειας και να κατασκευάσει για αρχή έστω ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο όπως αυτά που μείνανε στα χαρτιά;

Σχόλια